Ressurser

Gloser

Liste med gloser

Øving/pugging av gloser

Hvis du vil lære deg gloser effektivt anbefales et flashcard-program. Det finnes flere gode, som f.eks Quizlet. Hvis du vil benytte glosene til bibelgresk.no kan du det. De er sortert etter forekomst i NT.
Ord over 50 forekomster
50-40
40-30
30-20
20-15
15-10
9
8
7
6