Gloser

Ordenes oversettelse
De norske definisjonene er ikke fullstendige, og gir kun en del av ordets fulle betydning. Ord kan ha flere meninger og forandrer mening etter konteksten det står i. En klassisk feil er å lære seg betydningen av et gresk ord, for så å anta at betydningen er den samme uansett kontekst. Disse glosene er fine for pugging, men til oversettelse der nøyaktighet er viktig bør et leksikon benyttes istedet. For oppslag i leksikon kan denne siden anbefales: Biblehub.com/Greek
Forekomst
Forekomst viser hvor mange ganger ordet forekommer i det nye testamentet. Nærmere bestemt Textus Receptus.
Hvor mange må jeg kunne?
Hvor mange ord du må kunne kommer an på hva målet ditt er. Hvis målet er å kunne sette seg ned i godstolen med et gresk nytestamente og lese burde du minst kunne alle over 10 forekomster. Men du tenger ikke kunne så mye for å få en grei forståelse av språket. Språkforskning viser at man kommer langt på vei med å kunne 80% av ordene man leser. 80% av alle ord i NT har en forekomst på over 50. Disse er det bare litt over 300 av. Du burde ihvertfall lære dem først.

Men glem ikke: Den beste måten å lære ord på er å lese det greske nytestamentet. Da får man ordene i kontekst.

De tre viktigste ordene

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ὁ, ἡ, τὁ Bestemt artikkel 20433 G3588
καί Og 9278 G2532
ἀυτός, -οῦ Han, hun, det 5776 G0846

5000 til 1000

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
δέ Men, og 2886 G1161
ἐν (Dat) I, på, med 2801 G1722
εἰμί Jeg er 2518 G1510
λέγω Jeg sier 2415 G3004
ὑμεῖς Dere 1887 G5210
ἐγώ Jeg 1798 G1473
εἰς (Acc) Inntil, i, med 1774 G1519
οὐ, οὐκ, οὐχ Ikke 1644 G3756
οὗτος, αὕτη, τοῦτο Denne 1426 G3778
ὅς, ἥ, ὅ Hvem 1397 G3739
θεός, -οῦ, ὁ Gud 1344 G2316
ὅτι Da, siden, fordi 1293 G3754
πᾶς, πᾶσα, πᾶν Hver, alle 1251 G3956
σύ Du 1095 G4771
γάρ For, da 1067 G1063
μή Ikke, hvis ikke 1043 G3361

1000 til 500

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
Ιησοῦς, -οῦ, ὁ Jesus 975 G2424
ἐκ, ἐξ (Gen) Ut fra, fra 932 G1537
ἐπί Gen: På, over, når; Dat: På grunnlag av; Acc: På, til, mot 898 G1909
ἡμεῖς Vi 893 G2249
κύριος, -ου, ὁ Herre 748 G2962
πρός (Acc) Mot, til 725 G4314
ἔχω Jeg har 710 G2192
γίνομαι Jeg blir 676 G1096
ἀπό (Gen) Borte fra 672 G0575
ἵνα For at, at 665 G2443
διά Gen: Gjennom; Acc: Av hensyn til 653 G1223
ἔρχομαι Jeg kommer 643 G2064
ἀλλἀ Men, dog, utenom 636 G0235
ποιέω Jeg gjør 576 G4160
Χριστός, -ου, ὁ Kristus 569 G5547
ἄνθρωπος, -ου, ὁ Mann, menneske 559 G0444
τίς, τί Hvem, hva, hvilken? 542 G5100
τις, τι En bestemt ting 537 G5101
οὖν Derfor 529 G3767
εἰ Hvis 505 G1487

500 til 200

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ὡς Som, lik 494 G5613
κατά Gen: Mot; Acc: I henhold til 482 G2596
μετά Gen: Med; Acc: Etter 474 G3326
ὁράω Jeg ser 458 G3708
ἀκούω Jeg hører 437 G0191
πολύς, πολλή, πολύ Mye, mange 424 G4183
πατήρ, πατρός, ὁ Far 419 G3962
δίδωμι Jeg gir ut 413 G1325
ἡμέρα, -ας, ἡ Dag 389 G2250
πνεῦμα, -ματος, τό Ånd, pust 385 G4151
υἱός, -οῦ, ὁ Sønn 382 G5207
Eller, enten, enn 358 G2228
εἷς, μία, ἕν Én 355 G1520
ἀδελφός, -οῦ, ὁ Bror 345 G0080
ἑαυτοῦ, -ῆς Av han/hun/det; Pl: av dem 339 G1438
ἐάν Hvis, når 336 G1437
περί Angående 331 G4012
λόγος, -ου, ὁ Ord 330 G3056
οἶδα Jeg vet, forstår 324 G1492
λαλέω Jeg sier 295 G2980
οὐρανός, -οῦ, ὁ Himmel 284 G3772
μαθητής, -οῦ, ὁ Disippel 269 G3101
λαμβάνω Jeg tar, mottar 262 G2983
γῆ, γῆς, ἡ Jord, land 252 G1093
ἐκεῖνος, -η, -ο Sg: Det; Pl: Disse 251 G1565
ἀποκρίνομαι Jeg svarer 250 G0611
πιστεύω Jeg tror 248 G4100
πίστις, πίστεως, ἡ Tro 244 G4102
μέγας, μεγάλη, μέγα Stor 242 G3173
ἅγιος, -ία, -ιον Hellig 240 G0040
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν Ingen, intet 236 G3762
ὑπό Gen: Ved; Acc: under 231 G5259
ὄνομα, -ματος, τό Navn 230 G3686
γινώσκω Jeg kjenner 223 G1097
ἐξέρχομαι Jeg går ut 222 G1831
γυνή, γυναικός, ἡ Dame, kone 221 G1135
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ Mann 215 G0435
ἰδού Se! 213 G2400
οὕτως Slik 213 G3779
τε Og så 213 G5037
δύναμαι Jeg har makt 210 G1410
θέλω Jeg vil 210 G2309
γράφω Jeg skriver 208 G1125
παρά Gen: Fra; Dat: Langs med; Acc: Ved siden av; 200 G3844

200 til 50

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
εἰσέρχομαι Jeg går inn 197 G1525
Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον Jøde 197 G2453
νόμος, -ου, ὁ Lov, prinsipp 197 G3551
μέν På den ene siden... 193 G3303
ἄν Enn (f.eks: hva enn) 191 G0302
κόσμος, ου, ὁ Verden 187 G2889
ἄγγελος, -ου, ὁ Engel, budbærer 186 G0032
καθώς Som, likesom 182 G2531
χείρ, χειρός, ἡ Hånd 179 G5495
εὑρίσκω Jeg finner 177 G2147
ἔργον, -ου, τό Arbeid, gjerning 176 G2041
ὄχλος, -ου, ὁ Folkemengde 175 G3793
ἁμαρτία, -ας, ἡ Synd 174 G0266
δόξα, -ης, ἡ Herlighet 168 G1391
πρῶτος, -η, -ον Først 165 G4413
ἔθνος, -ους, τό Nasjon, hedninger 164 G1484
Παῦλος, -ου, ὁ Paulus 164 G3972
πόλις, -εως, ἡ By 164 G4172
βασιλεία, -ας, ἡ Kongedømme 162 G0932
ἐσθίω Jeg spiser 162 G2068
Πέτρος, -ου, ὁ Peter 162 G4074
ἄλλος, -η, -o Annen, en annen 160 G0243
καρδία, -ας, ἡ Hjerte 160 G2588
ὑπέρ Gen: På vegne av; Acc: over; 160 G5228
τότε Da, deretter 159 G5119
ἵστημι Jeg står 156 G2476
χάρις, χάριτος, ἡ Nåde 155 G5485
πορεύομαι Jeg går 154 G4198
ἀμήν Amen 152 G0281
σάρξ, σαρκός, ἡ Kjød 151 G4561
ὅστις, ἥτις, ὅτι Hvem/hva enn 149 G3748
προφήτης, -ου, ὁ Profet 149 G4396
ἕως Adverb: Inntil at; Gen: Så langt som; 148 G2193
ἀφίημι Jeg slipper løs 146 G0863
καλέω Jeg kaller 146 G2564
σῶμα, -ματος, τό Kropp 146 G4983
λαός, -οῦ, ὁ Folkemengde 143 G2992
νῦν Nå, nåtiden 143 G3568
ἀγαπάω Jeg elsker 142 G0025
ζάω Jeg lever 142 G2198
πάλιν Igjen 142 G3825
ἐγείρω Jeg reiser opp 141 G1453
φονή, -ῆς, ἡ Lyd, stemme 141 G5456
οὐδέ Heller ikke 137 G3761
βλέπω Jeg ser 135 G0991
δύο To (2) 135 G1417
ζωή, -ῆς, ἡ Liv 134 G2222
ἀποστέλλω Jeg sender bort 133 G0649
'Ιωάννης, -ου, ὁ Johannes 133 G2491
νεκρός, -ά, -όν Død 132 G3498
αἰών, -ῶνος, ὁ Tid, evighet 128 G0165
δοῦλος, -ου, ὁ Slave, tjener 127 G1401
βάλλω Jeg kaster 125 G0906
σύν Dat: Med 125 G4862
ἀρχιερεύς, έως, ὁ Yppersteprest 123 G0749
ὅταν Når som helst 122 G3752
παραδίδωμι Jeg gir bort 121 G3860
ἀπέρχομαι Jeg går bort 120 G0565
δύναμις, -εως, ἡ Kraft, mirakel 120 G1411
μένω Jeg blir 120 G3306
ζητέω Jeg søker 119 G2212
θάνατος, -ου, ὁ Død 119 G2288
βασιλεύς, -έως, ὁ Konge 118 G0935
ἐκκλησία, -ας, ἡ Menighet 118 G1577
ἀγάπη, -ης, ἡ Kjærlighet 116 G0026
ὅσος, -η, -ον Så mange som 115 G3745
κρίνω Jeg dømmer 114 G2919
οἰκος, -ου, ὁ Hus, hjem 114 G3624
ἴδιος, -α, -ον Ens eget 113 G2398
μόνος, -η, -ον Alene 113 G3441
ἀνίστημι Jeg reiser opp 112 G0450
ὅλος, -η, -ον Hel 112 G3650
ἀποθνῄσκω Jeg dør 111 G0599
ἀλήθεια, -ας, ἡ Sannhet 110 G0225
μέλλω Jeg skal snart... 110 G3195
σῴζω Jeg frelser, redder 110 G4982
πῶς Hvordan? 109 G4459
παρακαλέω Jeg kaller 108 G3870
ὥρα, -ας, ἡ Time, hendelse 108 G5610
ὅτε Når 106 G3753
δεῖ Ett er nødvendig 105 G1163
ψυχή, -ῆς, ἡ Sjel 105 G5590
ἐξουσία, -ας, ἡ Autoritet, kraft 103 G1849
ἀγαθός, -ή, -όν Bra 102 G0018
αἴρω Jeg tar opp 102 G0142
καλός, -ή, -όν Vakker, god 102 G2570
ὁδός, οῦ, ἡ Vei, sti 102 G3598
ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Øye, syn 102 G3788
ἀλλήλων Hverandre 100 G0240
Φαρισαῖος, -ου, ὁ Fariseer 100 G5330

50 til 40

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
αἷμα, -ατος, τό Blod 99 G0129
ἄρτος, -ου, ὁ Brød 99 G0740
ἕτερος, -α, -ον Annen 99 G2087
ἔτι Fortsatt 99 G2089
τέκνον, ου, τό Barn 99 G5043
ἐκεῖ Der 98 G1563
γεννάω Jeg får barn 97 G1080
διδάσκω Jeg lærer bort 97 G1321
ἐνώπιον Gen: Før 97 G1799
περιπατέω Jeg går (rundt) 96 G4043
τίθημι Jeg plasserer 96 G5087
οἰκία, -ας, ἡ Hus, hjem 95 G3614
οὔτε Og ikke 94 G3777
πούς, ποδός, ὁ Fot 93 G4228
φοβέομαι Jeg frykter 93 G5399
ἀπόλλυμι Active: Jeg ødelegger; Middle: Jeg dør 92 G0622
δικαιοσύνη, -ης, ἡ Rettferdighet 92 G1343
εἰρήνη, -ης, ἡ Fred 92 G1515
θάλασσα,-ης, ἡ Hav, innsjø 92 G2281
τόπος, -ου, ὁ Sted 92 G5117
ἀκολουθέω Jeg følger 91 G0190
μηδείς, μηδεμία, μηδέν Intet 91 G3367
πίπτω Jeg faller 90 G4098
πληρόω Jeg fyller 90 G4137
κάθημαι Jeg sitter ned 89 G2521
ἑπτά Syv 87 G2033
προσεύχομαι Jeg ber 87 G4336
ἄρχω Active: Jeg styrer; Middle: Jeg begynner 86 G0757
καιρός, -οῦ, ὁ Tid, sesong 86 G2540
προσέρχομαι Jeg kommer 86 G4334
μήτηρ, μητρός, ἡ Mor 85 G3384
ἕκαστος, -η, -ον Hver 83 G1538
Ἰερουσαλήμ, ἡ Jerusalem 83 G2419
μᾶλλον Mer, heller 83 G3123
ὥστε Slik at 83 G5620
ἐκβαλλω Jeg kaster ut 82 G1544
ὅπου Hvor 82 G3699
ἀναβαίνω Jeg går opp 81 G0305
ἀπόστολος, -ου, ὁ Apostel 81 G0652
δίκαιος, -αία, -αιον Rettferdig 81 G1342
πέμπω Jeg sender 81 G3992
ὑπάγω Jeg går vekk 81 G5217
βαπτίζω Jeg døper 80 G0907
εὐθέως Umiddelbart 80 G2112
καταβαίνω Jeg går ned 80 G2597
Μωϋσῆς, -έως, ὁ Moses 80 G3475
μαρτυρέω Jeg bærer, vitner 79 G3140
στόμα, -ατος, τό Munn 79 G4750
ὕδωρ, ὕδατος, τό Vann 79 G5204
πονηρός, -ά, -όν Ond 78 G4190
πρόσωπον, -ου, τό Ansikt 78 G4383
ἀνοίγω Jeg åpner 77 G0455
εῦαγγέλιον, -ου, τό Evangelium 77 G2098
σημεῖον, -ου, τό Mirakel, tegn 77 G4592
κεφαλή, -ῆς, ἡ Hode 76 G2776
Σίμων, -ωνος, ὁ Simon 76 G4613
ἀποκτείνω Jeg dreper 75 G0615
πίνω Jeg drikker 75 G4095
τηρέω Jeg vokter 75 G5083
πῦρ, πυρός, τό Ild, brann 74 G4442
χαίρω Jeg fryder meg 74 G5463
Ἀβραάμ, ὁ Abraham 73 G0011
ἄγω Jeg leder 72 G0071
δώδεκα Tolv 72 G1427
κἀγώ Og jeg, men jeg 72 G2504
αἰτέω Jeg spør 71 G0154
αἰώνιος, -ον Evig 71 G0166
ἐμός, ἐμή, ἐμόν Meg, mine 71 G1699
ἐντολή, -ῆς, ἡ Bud 71 G1785
ἱερόν, -οῦ, τό Tempel 71 G2411
Ἰσραήλ, ὁ Israel 70 G2474
ῥῆμα, -ματος, τό Ord 70 G4487
φῶς, φωτός, τό Lys 70 G5457
ἀπολύω Jeg løslater 69 G0630
τρεῖς, τρία Tre (3) 69 G5140
σάββατον, -ου, τό Sabbat, uke 68 G4521
γραμματεύς, -έως, ὁ Skriftlærd 67 G1122
καρπός, -οῦ, ὁ Frukt 67 G2590
πιστός, -ή, -όν Trofast, troende 67 G4103
πλοῖον, -ου, τό Båt 67 G4143
πρεσβύτερος, -α, ον Eldste 67 G4245
εἴτε Hvis 65 G1535
ἔξω Gen: Utenfor; Adverb: uten 65 G1854
νύξ, νυκτός, ἡ Natt 65 G3571
ὄρος, ὄρους, τό Fjell, berg 65 G3735
θέλημα, -ματος, τό Vilje 64 G2307
φέρω Jeg bærer 64 G5342
ἀγαπητός, -ή, -όν Elsket 63 G0027
Γαλιλαία, -ας, ἡ Galilea 63 G1056
δοκέω Jeg tenker 63 G1380
δοξάζω Jeg herliggjør 62 G1392
ἱμάτιον, -ου, τό Klede 62 G2440
συνάγω Jeg samler 62 G4863
ὑπάρχω Jeg er 62 G5225
θρόνος, -ου, ὁ Trone 61 G2362
κηρύσσω Jeg forkynner 61 G2784
μέσος, -η, -ον Midten 61 G3319
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον Slike 61 G5108
ἀσπάζομαι Jeg hilser 60 G0782
δαιμόνιον, -ου, τό Demon 60 G1140
λίθος, -ου, ὁ Stein 60 G3037
προσκυνέω Jeg lovpriser 60 G4352
χαρά, -ᾶς, ἡ Glede 60 G5479
ὧδε Her 60 G5602
Δαυίδ, ὁ David 59 G1138
δέχομαι Jeg tar 59 G1209
ἐπερωτάω Jeg spør, krever 59 G1905
ἤδη Nå, allerede 59 G2235
Ἱεροσόλυμα, τά - ἡ Jerusalem 59 G2414
κράζω Jeg roper ut 59 G2896
ἀρχἡ, -ῆς, ἡ Begynnelse 58 G0746
διδάσκαλος, -ου, ὁ Lærer 58 G1320
ἐρωτάω Jeg spør, anmoder 58 G2065
φημί Jeg sier 58 G5346
θεωρέω Jeg ser på 57 G2334
μηδέ Men ikke 57 G3366
συναγωγή, -ῆς, ἡ Synagoge 57 G4864
τρίτος, -η, -ον Tredje 57 G5154
ὅπως Hvordan 56 G3704
οὐχί Ikke 56 G3780
εὐαγγελίζω Jeg evangeliserer 55 G2097
πείθω Jeg overbeviser 55 G3982
Πιλᾶτος, -ου, ὁ Pilatus 55 G4091
ἐλπίς, -ίδος, ἡ Håp 54 G1680
ἔσχατος, -η, -ον Sist, ende 54 G2078
Μαρία, ας, ἡ Maria 54 G3137
δεξιός, ά, όν Høyre hånd 53 G1188
διό Derfor 53 G1352
σπείρω Jeg sår 53 G4687
τυφλός, -ή, -όν Blind 53 G5185
χρόνος, -ου, ὁ Tid 53 G5550
ἐπαγγελία, -ας, ἡ Løfte 52 G1860
οὗ Hvor 52 G3757
ἄρα Da, derfor 51 G0686
γραφή, -ῆς, ἡ Skrift 51 G1124
κακός, -ή, -όν Ond 51 G2556
παιδίον, -ου, τό Barn 51 G3813
σοφία, -ας, ἡ Visdom 51 G4678
γλῶσσα, -ης, ἡ Tunge, språk 50 G1100
ἔρημος, ον Subst: Ørken; Adj: Forlatt 50 G2048
μακάριος, -ια, -ιον Velsignet, glad 50 G3107
παραβολή, -ῆς, ἡ Lignelse 50 G3850
παραλαμβάνω Jeg tar imot 50 G3880

40 til 30

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ἄχρι, ἄχρις Før (until) 49 G0891
ἔτος, -ους, τό Et år 49 G2094
κρίσις, -εως, ἡ Dom 49 G2920
φανερόω Jeg gjør synlig 49 G5319
χρεία, ας, ἡ Behov 49 G5532
ἀποδίδωμι Active: Jeg betaler; Middle: Jeg selger 48 G0591
ἔμπροσθεν (Gen) Foran 48 G1715
καθίζω Jeg sitter ned 48 G2523
πρό Gen: Før 48 G4253
προσφέρω Jeg tilbyr 48 G4374
φυλακή, -ῆς, ἡ Vokter 48 G5438
ἁμαρτωλός, -όν Syndig(adj), synder(N) 47 G0268
δεύτερος, -α, -ον Andre 47 G1208
κατοικέω Jeg bor 47 G2730
κρατέω Jeg holder 47 G2902
ὁμοιος, οία, οιον Lik 47 G3664
οὐαί Ve! Nei! 47 G3759
φόβος, -ου, ὁ Frykt 47 G5401
θαυμάζω Jeg undrer 46 G2296
θηρίον, ου, τό Villdyr 46 G2342
μικρός, -ά, -όν Liten 46 G3398
ναός, -οῦ, ὁ Tempel 46 G3485
σταυρόω Jeg korsfester 46 G4717
εὐλογέω Jeg velsigner 45 G2127
θλῖψις, -εως, ἡ Trengsel 45 G2347
Ἰούδας, α, ὁ Judas 45 G2455
σωτηρία, -ας, ἡ Frelse 45 G4991
ἀπαγγέλλω Jeg forteller 44 G0518
ἅπας, -ασα, -αν Alt 44 G0537
δέω Jeg binder 44 G1210
διώκω Jeg forfølger 44 G1377
Ἡρῴδης, ου, ὁ Herodes 44 G2264
θεραπεύω Jeg helbreder 44 G2323
καινός, -ή, όν Ny 44 G2537
ποῦ Hvor? 44 G4226
σπέρμα, -ατος, τό Frø, etterkommere 44 G4690
ἁμαρτάνω Jeg synder 43 G0264
διέρχομαι Jeg går gjennom 43 G1330
ἐγγίζω Jeg nærmer meg 43 G1448
Ἰουδαία, -ας, ἡ Judea 43 G2449
λύω Jeg løser 43 G3089
μέρος, -ους, τό Del 43 G3313
ὀλίγος, -η, -ον Lite, få 43 G3641
τιμή, -ῆς, ἡ Ære, pris 43 G5092
ἀνάστασις, -εως, ἡ Oppstandelse 42 G0386
γενεά, -ᾶς, ἡ Generasjon 42 G1074
ἐπιγινώσκω Jeg vet 42 G1921
ἐπιτίθημι Jeg ligger oppå 42 G2007
Ἰάκωβος, ου, ὁ Jakob 42 G2385
μισέω Jeg hater 42 G3404
μνημεῖον, -ου, τό Grav, monument 42 G3419
πάντοτε Alltid 42 G3842
παρίστημι Jeg presenterer 42 G3936
πάσχω Jeg lider 42 G3958
τέλος, -ους, τό Endemål 42 G5056
τέσσαρες, -α Fire 42 G5064
φωνέω Jeg kaller 42 G5455
ὥσπερ Likesom 42 G5618
ἄξιος, -α, -ον Verdig 41 G0514
ἱκανός, -ή, -όν Mange, nok 41 G2425
λογίζομαι Jeg tenker, husker 41 G3049
λοιπός, ή, όν Gjenværende 41 G3062
οὐκέτι Ikke lenger 41 G3765
πρόβατον, -ου, τό Sau 41 G4263
σήμερον I dag 41 G4594
      40-30
ἅπτω Active: Jeg påtenner; Middle: Jeg rører 40 G0681
δικαιόω Jeg rettferdiggjør 40 G1344
ἑτοιμάζω Jeg forbereder 40 G2090
κλαίω Jeg gråter 40 G2799
σεαυτοῦ, -ῆς Av deg selv 40 G4572
ὑποτάσσω Jeg underordner 40 G5293
χωρίς (Gen) Uten 40 G5565
ἐπιστρέφω Jeg snur 39 G1994
ἐργάζομαι Jeg jobber 39 G2038
εὐχαριστέω Jeg takker 39 G2168
θύρα, -ας, ἡ Dør 39 G2374
οἰκοδομέω Jeg bygger 39 G3618
πειράζω Jeg tester 39 G3985
περισσεύω Jeg er rik 39 G4052
πλανάω Jeg farer vill 39 G4105
διάβολος, -ον Baktalende 38 G1228
ἐπιθυμία, -ας, ἡ Begjær 38 G1939
καυχάομαι Jeg skryter 38 G2744
πράσσω Jeg gjør 38 G4238
Φίλιππος, ου, ὁ Filipp 38 G5376
ἄρτι 37 G0737
ἄρχων, -οντος, ὁ Hersker 37 G0758
διακονέω Jeg tjener 37 G1247
ἐμαυτοῦ, ῆς, οῦ Av meg 37 G1683
καλῶς Bra 37 G2573
μαρτυρία, ας, ἡ Vitnesbyrd 37 G3141
μήτε Og ikke 37 G3383
οὖς, ὠτός, τό Øre 37 G3775
παραγίνομαι Jeg kommer 37 G3854
πέντε Fem 37 G4002
προσευχή, -ῆς, ἡ Bønn 37 G4335
ἀγρός, -οῦ, ὁ Jorde, land 36 G0068
ἀσθενέω Jeg er syk 36 G0770
ὀπίσω Bak, etter (Gen) 36 G3694
ὀργή, -ῆς, ἡ Sinne 36 G3709
ὀφείλω Jeg skylder 36 G3784
περιτομή, ῆς, ἡ Omskjærelse 36 G4061
Σατανᾶς, ᾶ, ὁ Satan 36 G4567
βλασφημέω Jeg spotter 35 G0987
δυνατός, ή, όν Sterk, mektig 35 G1415
ἐκπορεύομαι Jeg går ut 35 G1607
Ἰωσήφ, ὁ Josef 35 G2501
ὑποστρέφω Jeg snur 35 G5290
βούλομαι Jeg planlegger 34 G1014
διακονία, -ας, ἡ Tjeneste 34 G1248
μάρτυς, μάρτυρος, ὁ Vitne 34 G3144
μέλος, -ους, τό Medlem 34 G3196
μετανοέω Jeg omvender 34 G3340
ναί Ja 34 G3483
ποῖος, -α, -ον Hva slags? 34 G4169
πτωχός, -ή, -όν Fattig 34 G4434
ὡσεί Som 34 G5616
ἀναγινώσκω Jeg leser 33 G0314
διαθήκη, -ης, ἡ Pakt 33 G1242
οἶνος, ου, ὁ Vin 33 G3631
ποτήριον, -ου, τό Kopp 33 G4221
βιβλίον, -ου, τό Bok 32 G0975
ἔξεστιν Det er lovlig 32 G1832
ἐπικαλέω Active: Jeg navngir; Middle: Jeg påkaller 32 G1941
ἐχθρός, -ά, -όν Fiende 32 G2190
ἥλιος, -ου, ὁ Sol 32 G2246
ἱερεύς, -έως, ὁ Prest 32 G2409
πλῆθος, -ους, τό Mengde 32 G4128
σκότος, -ους, τό Mørke 32 G4655
συνέιδησις, -εως, ἡ Samvittighet 32 G4893
συνέρχομαι Jeg samler 32 G4905
ὑπομονή, ῆς, ἡ Utdoldenhet 32 G5281
ἀγοράζω Jeg kjøper 31 G0059
ἀκάθαρτος, -ον Uren 31 G0169
ἄνεμος, -ου, ὁ Vind 31 G0417
ἀρνέομαι Jeg nekter 31 G0720
δείκνυμι Jeg viser 31 G1166
διάκονος, -ου, ὁ - ἡ Assistent 31 G1249
ἐγγύς Nær 31 G1451
ἐλεέω Jeg miskunner 31 G1653
ἐλπίζω Jeg håper 31 G1679
Καῖσαρ, αρος, ὁ Keiser 31 G2541
παρέρχομαι Jeg passerer 31 G3928
παρρησία, -ας, ἡ Dristighet 31 G3954
πλήν Uansett 31 G4133
φαίνω Active: Jeg skinner; Passive: Jeg åpenbares 31 G5316
φεύγω Jeg flykter 31 G5343
φυλή, -ῆς, ἡ Stamme 31 G5443

30 til 20

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ἀρνίον, -ου, τό Sau, lam 30 G0721
διδαχή, -ῆς, ἡ Lære 30 G1322
Ἠλίας, ου, ὁ Elias 30 G2243
καθαρίζω Jeg renser 30 G2511
ὁμοίως På samme måte 30 G3668
παραγγέλλω Jeg byder 30 G3853
προσκαλέω Jeg påkaller 30 G4341
σκανδαλίζω Jeg forårsaker synd 30 G4624
φυλάσσω Jeg vokter 30 G5442
ἁγιάζω Jeg helliggjør 29 G0037
Βαρνάβας, α, ὁ Barnabas 29 G0921
γαμέω Jeg gifter 29 G1060
γνῶσις, -εως, ἡ Kunnskap 29 G1108
ἐπιτιμάω Jeg irettesetter 29 G2008
θυγάτηρ, -τρός, ἡ Datter 29 G2364
θυσία, -ας, ἡ Offer 29 G2378
ἰσχύω Jeg har makt 29 G2480
μάχαιρα, -ης, ἡ Sverd 29 G3162
μισθός, -οῦ, ὁ Lønn 29 G3408
παράκλησις, -εως, ἡ Trøst 29 G3874
πάσχα, τό Påske 29 G3957
ποτε En gang 29 G4218
φίλος, -η, -ον Adj: Elsket; Subst: Venn 29 G5384
φρονέω Jeg tenker 29 G5426
ἐκχέω Jeg heller ut 28 G1632
ἒλεος, -ους, τό Nåde 28 G1656
ἐνδύω Jeg tar på 28 G1746
ἡγέομαι Jeg vurderer 28 G2233
ἰάομαι Jeg helbreder 28 G2390
ἴδε Se! 28 G2396
καθαρός, -ά, -όν Ren 28 G2513
κρίμα, -ατος, τό Dom 28 G2917
κώμη, -ης, ἡ Landsby 28 G2968
νικάω Jeg erobrer 28 G3528
πλούσιος, -α, -ον Rik 28 G4145
πόθεν Hvorfra? 28 G4159
προφητεύω Jeg profeterer 28 G4395
σταυρός, -οῦ, ὁ Kors 28 G4716
Τιμόθεος, ου, ὁ Timoteus 28 G5095
ἀδικέω Jeg skader 27 G0091
ἀληθινός, -ή, -όν Ekte 27 G0228
βαστάζω Jeg bærer 27 G0941
δέκα Ti (10) 27 G1176
διατί Hvorfor 27 G1302
ἐκεῖθεν Derfra 27 G1564
Ἕλλην, ηνος, ὁ Greker 27 G1672
ἑορτή, -ῆς, ἡ Festival 27 G1859
ἐπεί Fordi 27 G1893
ἣκω Jeg har kommet 27 G2240
Ἰακώβ, ὁ Jakob 27 G2384
ἰσχυρός, -ά, -όν Sterk 27 G2478
καταργέω Jeg tilintetgjør 27 G2673
κελεύω Jeg kommanderer 27 G2753
μυστήριον, -ου, τό Mysterium 27 G3466
ὀμνύω Jeg sverger 27 G3660
πόσος, -η, -ον Hvor stor? 27 G4214
συνίημι Jeg forstår 27 G4920
χήρα, -ας, ἡ Enke 27 G5503
χώρα, -ας, ἡ Land 27 G5561
ἀναβλέπω Jeg ser opp 26 G0308
ἀποκαλύπτω Jeg åpenbarer 26 G0601
δένδρον, -ου, τό Et tre 26 G1186
κεῖμαι Jeg ligger 26 G2749
λυπέω Jeg sørger 26 G3076
νεφέλη, -ης, ἡ Sky 26 G3507
πνευματικός, -ή, -όν Åndelig 26 G4152
πορνεία, -ας, ἡ Hor 26 G4202
σός, σή, σόν Din 26 G4674
στρατιώτης, -οῦ, ὁ Soldat 26 G4757
τελέω Jeg fullfører 26 G5055
ἀδικία, -ας, ἡ Urett 25 G0093
ἀληθής, -ές SANN 25 G0227
ἀσθενής, -ές Svak, syk 25 G0772
δουλεύω Jeg tjener 25 G1398
ἓνεκεν Gen: Fordi 25 G1752
καταλείπω Jeg forlater 25 G2641
λευκός, -ή, -όν Hvit 25 G3022
μανθάνω Jeg lærer 25 G3129
στέφανος, -ου, ὁ Krans 25 G4735
σφραγίζω Jeg forsegler 25 G4972
φιλέω Jeg elsker, liker 25 G5368
ἀδελφή, -ῆς, ἡ Søster 24 G0079
Αἴγυπτος, ου, ἡ Egypt 24 G0125
ἀκοή, -ῆς, ἡ Rapport 24 G0189
ἀνάγω Active: Jeg fører opp; Middle: Jeg sjøsetter 24 G0321
ἀσθένεια, -ας, ἡ Svakhet 24 G0769
ἀστήρ, -έρος, ὁ Stjerne 24 G0792
γνωρίζω Jeg gjør til kjenne 24 G1107
ἐπιστολή, -ῆς, ἡ Brev 24 G1992
θεάομαι Jeg skuer 24 G2300
κατεργάζομαι Jeg utøver 24 G2716
Μακεδονία, ας, ἡ Makedonia 24 G3109
μετάνοια, -ας, ἡ Omvendelse 24 G3341
νέος, -α, -ον Ny 24 G3501
νοὺς, νοός, ὁ Sinn, forståelse 24 G3563
ὁμολογέω Jeg innrømmer 24 G3670
παῖς, παιδός, ὁ - ἡ Gutt, jente, barn 24 G3816
παρουσία, -ας, ἡ Tilstedeværelse 24 G3952
περιβάλλω Jeg legger rundt 24 G4016
περισσός, ή, όν Masse 24 G4053
πλήθω Jeg fyller 24 G4130
προσέχω Jeg er bekymret 24 G4337
σωτήρ, -ῆρος, ὁ Frelser 24 G4990
τελειόω Jeg fullbyrder 24 G5048
ἀμπελών, -ῶνος, ὁ Vingård 23 G0290
ἀναιρέω Jeg ødelegger 23 G0337
ἂπιστος, -ον Vantro 23 G0571
γρηγορέω Jeg er beredt 23 G1127
δοκιμάζω Jeg tester 23 G1381
εἰκών, -όνος, ἡ Bilde 23 G1504
ἐκλεκτός, -ή, -όν Utvalgt 23 G1588
ἐλεύθερος, -α, -ον Fri 23 G1658
ζῷον, ου, τό Levende ting 23 G2226
θυσιαστήριον, -ου, τό Alter 23 G2379
κἀκεῖνος Og den 23 G2548
κοιλία, -ας, ἡ Mage 23 G2836
κοπιάω Jeg strever 23 G2872
κωλύω Jeg forbyr 23 G2967
μήποτε For at ikke 23 G3379
μνάομαι Jeg husker 23 G3415
οὒπω Ikke enda 23 G3768
παράπτωμα, ατος, τό Urett, synd 23 G3900
πάρειμι Jeg er her 23 G3918
πεινάω Jeg sulter 23 G3983
πέραν Gen: Bortenfor 23 G4008
σκεῦος, -ους, τό Redskap 23 G4632
χαρίζομαι Jeg gir av glede 23 G5483
χιλιάς, -άδος, ἡ Tusen 23 G5505
ἀγνοέω Jeg vet ikke 22 G0050
ἀντί Gen: I stedet for 22 G0473
αὐξάνω Jeg øker noe 22 G0837
βάπτισμα, -ατος, τό Dåp 22 G0908
δέομαι Jeg spør 22 G1189
διότι Fordi 22 G1360
ἡγεμών, -όνος, ὁ Guvernør 22 G2232
καθεύδω Jeg sover 22 G2518
καθίστημι Jeg utnevner 22 G2525
κατηγορέω Jeg anklager 22 G2723
πλοῦτος, -ου, ὁ Velstand 22 G4149
πωλέω Jeg selger 22 G4453
σοφός, -ή, -όν Vis 22 G4680
συνέδριον, -ου, τό Råd 22 G4892
τελώνης, -ου, ὁ Skatteinnkrever 22 G5057
τεσσεράκοντα Førti 22 G5062
χιλίαρχος, -ου, ὁ Militær tribun 22 G5506
ἀληθῶς Sannelig 21 G0230
βασιλεύω Jeg hersker 21 G0936
γένος, -ους, τό Rase 21 G1085
διδασκαλία, -ας, ἡ Lære 21 G1319
ἑκατοντάρχης, -ου, ὁ Kentaur 21 G1543
ἐκλέγομαι Jeg velger 21 G1586
ἐνεργέω Jeg jobber 21 G1754
εὐδοκέω Jeg er tilfreds 21 G2106
ἐφίστημι Jeg står ved 21 G2186
Ἠσαΐας, ου, ὁ Jesaia 21 G2268
θερίζω Jeg høster 21 G2325
λατρεύω Jeg tjener 21 G3000
μηκέτι Ikke lenger 21 G3371
μνημονεύω Jeg husker 21 G3421
νηστεύω Jeg faster 21 G3522
νυνί 21 G3570
πειρασμός, -οῦ, ὁ Fristelse 21 G3986
πληγή, -ῆς, ἡ Pest 21 G4127
πότε Når 21 G4219
σκηνή, -ῆς, ἡ Telt 21 G4633
τιμάω Jeg ærer 21 G5091
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτον Så stor/mye/mange 21 G5118
ὑπακούω Jeg lyder 21 G5219
φανερός, -ά, -όν Synlig 21 G5318

20 til 15

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
αἰτία, -ας, ἡ Grunn, grunnlag 20 G0156
ἀκροβυστία, -ας, ἡ Uomskjærelse 20 G0203
ἀπώλεια, -ας, ἡ Ødeleggelse 20 G0684
ἀργύριον, -ου, τό Sølv 20 G0694
δεσμός, -οῦ, ὁ Bånd, fotlenke 20 G1199
ἐπάνω Over 20 G1883
ἐπίγνωσις, -εως, ἡ Kunnskap 20 G1922
ἐπουράνιος, -ον Himmelsk 20 G2032
Ἰσαάκ, ὁ Isak 20 G2464
ἰχθύς, -ύος, ὁ Fisk 20 G2486
κοινωνία, -ας, ἡ Fellesskap 20 G2842
κρείττων, ον Bedre 20 G2909
κρυπτός, -ή, -όν Gjemt 20 G2927
μαρτύριον, ίου, τό Vitnesbyrd 20 G3142
τρέχω Jeg løper 20 G5143
ὑπηρέτης, -ου, ὁ Tjener 20 G5257
ὑποκριτής, -οῦ, ὁ Hykler 20 G5273
ὑψόω Jeg opphøyer 20 G5312
Ἀσία, -ας, ἡ Asia 19 G0773
βλασφημία, -ας, ἡ Blasfemi 19 G0988
γεωργός, -οῦ, ὁ Bonde 19 G1092
γονεύς, -έως, ὁ Forelder 19 G1118
δέησις, -εως, ἡ Bønn 19 G1162
διακρίνω Active: Jeg dømmer; Middle: Jeg tviler 19 G1252
δῶρον, -ου, τό Gave 19 G1435
ἐπαίρω Jeg løfter opp 19 G1869
ἐπιλαμβάνομαι Jeg får tak i 19 G1949
ἐπιτρέπω Jeg godtar 19 G2010
κατακρίνω Jeg dømmer 19 G2632
κατέχω Jeg holder fast 19 G2722
κόπος, -ου, ὁ Arbeid 19 G2873
κτίσις, -εως, ἡ Skapning 19 G2937
μήν, μηνός, ὁ Måned 19 G3375
ξύλον, -ου, τό Treverk 19 G3586
παλαιός, -ά, -όν Gammel 19 G3820
παρατίθημι Active: Jeg fremsetter; Middle: Jeg betror 19 G3908
παραχρῆμα Umiddelbart 19 G3916
προφητεία, -ας, ἡ Profeti 19 G4394
τέλειος, -α, -ον Perfekt 19 G5046
τίκτω Jeg føder 19 G5088
ἀναγγέλλω Jeg forkynner 18 G0312
ἀνάγκη, -ης, ἡ Nødvendighet 18 G0318
Ἀντιόχεια, -ας, ἡ Antiokia 18 G0490
ἀπέχω Active: Jeg mottar; Middle: Jeg holder vekk 18 G0568
ἀποκάλυψις, -εως, ἡ Åpenbaring 18 G0602
ἀριθμός, -οῦ, ὁ Nummer 18 G0706
ἐμβαίνω Jeg går inn (båt) 18 G1684
ἐπιβάλλω Jeg legger på 18 G1911
ἐπιμένω Jeg forblir 18 G1961
θησαυρός, οῦ, ὁ Skatt 18 G2344
θυμός, -οῦ, ὁ Vrede 18 G2372
κενός, -ή, -όν Tom, meningsløs 18 G2756
κληρονομέω Jeg skaffer 18 G2816
κοιμάω Jeg sover 18 G2837
μεριμνάω Jeg har angst 18 G3309
οἰκοδομή, -ῆς, ἡ Bygning 18 G3619
περιτέμνω Jeg omskjærer 18 G4059
ποιμήν, -ένος, ὁ Hyrde 18 G4166
πόλεμος, -ου, ὁ Krig 18 G4171
πολλάκις Ofte 18 G4178
προάγω Jeg leder an 18 G4254
προστίθημι Jeg legger til 18 G4369
πυλών, -ῶνος, ὁ Port 18 G4440
ῥύομαι Jeg redder 18 G4506
στρέφω Active: Jeg snur (selv); Passive: Jeg snur (noe) 18 G4762
χρύσοῦς, -ῆ, -οῦν Gyllen 18 G5552
ἀρέσκω Jeg behager 17 G0700
ἂφεσις, -εως, ἡ Tilgivelse 17 G0859
βρῶμα, -ατος, τό Mat 17 G1033
εἰσπορεύομαι Jeg går inn 17 G1531
ἑκατόν Hundre 17 G1540
ἐλέγχω Jeg dømmer 17 G1651
ἐντέλλω Jeg byder 17 G1781
ἐξίστημι Jeg er overrasket 17 G1839
ἐπαύριον Neste dag 17 G1887
ἓτοιμος, -η, -ον Klar, rede 17 G2092
ζῆλος, -ου, ὁ Nidkjærhet, sjalusi 17 G2205
Καισάρεια, -ας, ἡ Cæsarea 17 G2542
καταγγέλλω Jeg proklamerer 17 G2605
καταλύω Jeg ødelegger 17 G2647
κριτής, -οῦ, ὁ Dommer 17 G2923
μέχρι Inntil 17 G3360
νίπτω Jeg vasker 17 G3538
πλήρης, -ες Full 17 G4134
πλήρωμα, -ατος, τό Fylde 17 G4138
πλησίον Adj: Nær; Subst: Neste 17 G4139
ῥαββί, ὁ Rabbi 17 G4461
ῥίζα, -ης, ἡ Rot 17 G4491
Σαῦλος, -ου, ὁ Saulus 17 G4569
συμφέρω Jeg er til nytte 17 G4851
ταράσσω Jeg forstyrrer 17 G5015
ὑπομένω Jeg utdolder 17 G5278
χάρισμα, -ατος, τό Gave 17 G5486
O! 17 G5599
ὡσαύτως På samme måte 17 G5615
ἀθετέω Jeg opphever 16 G0114
ἀνακρίνω Jeg forhører 16 G0350
ἀπάγω Jeg leder vekk 16 G0520
ἀπειθέω Jeg er ulydig 16 G0544
γάμος, -ου, ὁ Bryllup 16 G1062
δεῖπνον, -ου, τό Middag 16 G1173
δέσμιος, -ου, ὁ Fange 16 G1198
δηνάριον, -ου, τό Denar 16 G1220
διαλογίζομαι Jeg vurderer 16 G1260
διατάσσω Jeg byder 16 G1299
διψάω Jeg tørster 16 G1372
εἶτα Da 16 G1534
ἐκτείνω Jeg strekker ut 16 G1614
ἒπειτα Da 16 G1899
ἐπιθυμέω Jeg ønsker 16 G1937
ἐργάτης, -ου, ὁ Arbeider 16 G2040
εὐθύς Umiddelbart 16 G2117
εὐλογία, -ας, ἡ Velsignelse 16 G2129
θεμέλιος, -ου, ὁ Grunnvoll 16 G2310
ἳππος, -ου, ὁ Hest 16 G2462
κακῶς Ille 16 G2560
Καφαρναούμ, ἡ Kapernaum 16 G2584
κερδαίνω Jeg tjener 16 G2770
κλείω Jeg lukker 16 G2808
κλέπτης, -ου, ὁ Tyv 16 G2812
κρύπτω Jeg gjemmer 16 G2928
λύπη, -ης, ἡ Smerte 16 G3077
νυμφίος, -ου, ὁ Brudgom 16 G3566
ξηραίνω Jeg tørker opp 16 G3583
οὐδέποτε Aldri 16 G3763
πάθημα, -ατος, τό Lidelse 16 G3804
παρέχω Jeg tilbyr 16 G3930
πέτρα, -ας, ἡ Klippe 16 G4073
ποταμός, -οῦ, ὁ Elv 16 G4215
προσδοκάω Jeg forventer 16 G4328
σκοτία, -ας, ἡ Mørke 16 G4653
συκῆ, -ῆς, ἡ Fikentre 16 G4808
συλλαμβάνω Jeg griper 16 G4815
συνίστημι Jeg anbefaler 16 G4921
σφραγίς, -ῖδος, ἡ Iver 16 G4973
ταχέως Raskt 16 G5030
τέρας, -ατος, τό Under 16 G5059
τολμάω Jeg våger 16 G5111
τροφή, -ῆς, ἡ Mat 16 G5160
τύπος, -ου, ὁ Merke 16 G5179
ὑστερέω Jeg mangler 16 G5302

15 til 10

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ἀνά Acc: Mellom; m.num: Hver; m.verb: Opp 15 G0303
ἀνέχομαι Jeg holder ut 15 G0430
ἀνομία, -ας, ἡ Lovløshet 15 G0458
ἃπαξ En gang for alle 15 G0530
αὒριον Neste dag 15 G0839
ἀφίστημι Jeg går vekk 15 G0868
γεύομαι Jeg smaker 15 G1089
γνωστός, -ή, -όν Kjent 15 G1110
γράμμα, -ατος, τό Brev 15 G1121
γυμνός, -ή, -όν Naken 15 G1131
Δαμασκός, -οῦ, ὁ Damaskus 15 G1154
δέρω Jeg slår 15 G1194
διαμαρτύρομαι Jeg vitner 15 G1263
ἐλαία, -ας, ἡ Oliventre 15 G1636
ἐπαγγέλλομαι Jeg lover 15 G1861
εὐσέβεια, -ας, ἡ Gudsfrykt 15 G2150
εὐχαριστία, -ας, ἡ Takk 15 G2169
Ἒφεσος, -ου, ἡ Efesus 15 G2181
θρίξ, τριχός, ἡ Hår 15 G2359
Ἰορδάνης, -ου, ὁ Jordan 15 G2446
καταλαμβάνω Jeg oppnår 15 G2638
κατεσθίω Jeg oppspiser 15 G2719
κλάω Jeg bryter 15 G2806
κληρονόμος, -ου, ὁ Arving 15 G2818
κοινόω Jeg skitner til 15 G2840
Λάζαρος, -ου, ὁ Lasarus 15 G2976
λῃστής, -οῦ, ὁ Raner 15 G3027
Ναζωραῖος, -ου, ὁ Nasareer 15 G3480
νομίζω Jeg antar 15 G3543
ὃθεν Hvorfra 15 G3606
οἰκουμένη, -ης, ἡ Bebodde verden 15 G3625
οἷος, -α, -ον Hva slags? 15 G3634
ὁμοιόω Jeg sammenligner 15 G3666
ὀψία, -ας, ἡ Aften 15 G3798
παύω Jeg stopper 15 G3973
ποτίζω Jeg gir drikke 15 G4222
προλέγω Jeg forutsier 15 G4302
σαλεύω Jeg rister 15 G4531
σκάνδαλον, -ου, τό Fristelse 15 G4625
τάλαντον, -ου, τό Talent (penge) 15 G5007
Τίτος, -ου, ὁ Titus 15 G5103
τράπεζα, -ης, ἡ Bord 15 G5132
ὑπακοή, -ῆς, ἡ Lydighet 15 G5218
χορτάζω Jeg mater 15 G5526
χόρτος, -ου, ὁ Gress 15 G5528
χωλός, -ή, -όν Lam 15 G5560
ὠφελέω Jeg hjelper 15 G5623
ἂκανθα, ης, ἡ Tornebusk 14 G0173
ἀλλότριος, -α, -ον En annens 14 G0245
ἀμφότεροι, -αι, α Begge 14 G0297
ἀνάκειμαι Jeg lener meg 14 G0345
ἀναχωρέω Jeg trekker meg tilbake 14 G0402
ἀνθίστημι Jeg motstår 14 G0436
ἀτενίζω Jeg stirrer på 14 G0816
βαπτιστής, -οῦ, ὁ Døper 14 G0910
διαλογισμός, -οῦ, ὁ Argumentasjon 14 G1261
ἓκτος, -η, -ον Sjette 14 G1623
ἐλάχιστος, -η, -ον Minst 14 G1646
ἐλεημοσύνη, -ης, ἡ Almisse 14 G1654
ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ År 14 G1763
ἐπιζητέω Jeg ettersøker 14 G1934
ἐπίσταμαι Jeg forstår 14 G1987
εὐφραίνω Jeg gleder meg 14 G2165
θύω Jeg ofrer 14 G2380
κατανοέω Jeg vurderer 14 G2657
κληρονομία, -ας, ἡ Arv 14 G2817
κτίζω Jeg lager 14 G2936
κωφός, -ή, -όν Døv 14 G2974
λίαν Veldig mye 14 G3029
λοιπόν For øvrig 14 G3063
λύχνος, -ου, ὁ Lampe 14 G3088
μακρόθεν På avstand 14 G3113
μακροθυμία, -ας, ἡ Tålmodighet 14 G3115
μερίζω Jeg deler 14 G3307
μήτι Ikke (interrogativ) 14 G3385
μοιχεύω Jeg horer 14 G3431
μύρον, -ου, τό Salveolje 14 G3464
νήπιος, -ίου, ὁ Barn 14 G3516
νοέω Jeg forstår 14 G3539
νόσος, ου, ἡ Sykdom 14 G3554
ξένος, -η, -ον Fremmed 14 G3581
ὂφις -εως, ὁ Slange 14 G3789
παρθένος, -ου, ἡ Jomfru 14 G3933
πετεινόν, -οῦ, τό Fugl 14 G4071
πρίν Før 14 G4250
προσδέχομαι Jeg mottar 14 G4327
προσλαμβάνω Jeg mottar 14 G4355
Ῥώμη, ης, ἡ Roma 14 G4516
Σαδδουκαῖος, -ου, ὁ Saddukeer 14 G4523
σεισμός, -οῦ, ὁ Jordskjelv 14 G4578
σῖτος, -ου, ὁ Hvete 14 G4621
ταπεινόω Jeg ydmyker 14 G5013
τίμιος, -α, -ον Kostbar 14 G5093
τύπτω Jeg slår 14 G5180
ὑγιής, ές Sunn 14 G5199
φρόνιμος, -η, -ον Fornuftig 14 G5429
φύσις, -εως, ἡ Natur 14 G5449
χοῖρος, -ου, ὁ Gris 14 G5519
ἀναλαμβάνω Jeg tar opp 13 G0353
ἀναστροφή -ῆς, ἡ Livsførsel 13 G0391
Ἀνδρέας, -ου, ὁ Andreas 13 G0406
ἂνωθεν Ovenfra 13 G0509
ἀπαρνέομαι Jeg nekter 13 G0533
ἁρπάζω Jeg griper 13 G0726
βίβλος, ου, ἡ Bok, skriftrull 13 G0976
γε Sannelig 13 G1065
δαιμονίζομαι Jeg er demonbesatt 13 G1139
δεῦτε Kom! 13 G1205
διαλέγομαι Jeg diskuterer 13 G1256
διάνοια, -ας, ἡ Sinn 13 G1271
διαφέρω Jeg er verdt mer 13 G1308
δράκων, -οντος, ὁ Drage 13 G1404
ἐάω Jeg godtar 13 G1439
ἐκπίπτω Jeg faller ut 13 G1601
ἐκπλήσσω Jeg er overrasket 13 G1605
ἐμπαίζω Jeg spotter 13 G1702
ἐντεῦθεν Herfra 13 G1782
ἐξάγω Jeg leder ut 13 G1806
ἐπιπίπτω Jeg faller på 13 G1968
ἒσωθεν Innenfra 13 G2081
ζύμη, -ης, ἡ Surdeig 13 G2219
θερισμός, -οῦ, ὁ Høst 13 G2326
θνῄσκω Jeg dør 13 G2348
Ἰωνᾶς, ᾶ, ὁ Jonas 13 G2495
καθάπερ Slik som 13 G2509
κἂν Og hvis 13 G2579
καπνός, -οῦ, ὁ Røyk 13 G2586
καταισχύνω Jeg gjør til skamme 13 G2617
καταντάω Jeg kommer til 13 G2658
καταρτίζω Jeg restaurerer 13 G2675
κατέρχομαι Jeg kommer ned 13 G2718
κλέπτω Jeg stjeler 13 G2813
κλῆρος, ου, ὁ Lodd, en del 13 G2819
Μάρθα, -ας, ἡ Martda 13 G3136
μέτρον, -ου, τό Mål 13 G3358
μωρός, -ά, -όν Dåre/dårskap 13 G3474
παιδεύω Jeg disiplinerer 13 G3811
παιδίσκη, -ης, ἡ Tjenerinne 13 G3814
παράδοσις, -εως, ἡ Tradisjon 13 G3862
περισσότερος, -α, -ον Større 13 G4056
Ῥωμαῖος, -α -ον Romer 13 G4514
Σίλας, -ᾶ, ὁ Silas 13 G4609
στηρίζω Jeg etablerer 13 G4741
συνεργός, -οῦ, ὁ Medarbeider 13 G4904
ταχύς, -εῖα, -ύ Raskt 13 G5035
τρόπος, -ου, ὁ Måte 13 G5158
τυγχάνω Jeg oppnår 13 G5177
ὕστερος Adj: Senere; Adv: Endelig 13 G5306
ὓψιστος, -η, -ον Høyest 13 G5310
Φῆστος, -ου, ὁ Festus 13 G5347
χρυσίον, -ου, τό Gull 13 G5557
χωρίζω Jeg deler 13 G5563
Ἀγρίππας, α, ὁ Agrippa 12 G0067
ἂδικος, -ον Urettferdig 12 G0094
ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ Hane 12 G0220
ἀναπαύω Active: Jeg gir hvile; Middle: Jeg hviler 12 G0373
ἀντιλέγω Jeg motsier 12 G0483
ἀπιστία, ας, ἡ Vantro 12 G0570
ἀπολαμβάνω Active: Jeg får tilbake; Middle: Jeg setter til side 12 G0618
ἀρχαῖος, αία, αῖον Original, gammel 12 G0744
ἀσκός, -οῦ, ὁ Skinnsekk 12 G0779
αὐλή, -ῆς, ἡ Forgård 12 G0833
Βαβυλών, -ῶνος, ἡ Babylon 12 G0897
βασανίζω Jeg piner 12 G0928
βῆμα, -ατος, τό Dommersete 12 G0968
βουλή, -ῆς, ἡ Plan 12 G1012
βροντή, -ῆς, ἡ Torden 12 G1027
γέεννα, -ης, ἡ Helvete 12 G1067
γόνυ, -ατος, τό Kne 12 G1119
διαμερίζω Jeg oppdeler 12 G1266
δίκτυον, -ου, τό Garn 12 G1350
δόλος, ου, ὁ Felle, svik 12 G1388
ἒθος, -ους, τό Skikk 12 G1485
εἴκοσι Tyve (20) 12 G1501
ἐμβλέπω Jeg ser på, ansèr 12 G1689
Ζεβεδαῖος, -ου, ὁ Sebedeus 12 G2199
ζηλόω Jeg er nidkjær 12 G2206
ζῳοποιέω Jeg gir liv 12 G2227
Θωμᾶς, ᾶ, ὁ Tomas 12 G2381
καίω Jeg påtenner 12 G2545
κάλαμος, -ου, ὁ Siv 12 G2563
κατακαίω Jeg brenner opp 12 G2618
καύχησις, -εως, ἡ Skryting 12 G2746
κοινός, -ή, -όν Felles 12 G2839
κράβαττος, ου, ὁ Seng, madrass 12 G2895
κράτος, -ους, τό Kraft 12 G2904
λιμός, -οῦ, ὁ Sult 12 G3042
λυχνία, -ας, ἡ Lysestake 12 G3087
Μαγδαληνή, -ῆς, βἡ Magdalena 12 G3094
μάλιστα Mest av alt 12 G3122
μεταβαίνω Jeg går over 12 G3327
Ναζαρέτ, ἡ Nasaret 12 G3478
ὅδε, ἥδε, τόδε Dette her 12 G3592
ὀδούς, -όντος, ὁ Tann 12 G3599
οἰκοδεσπότης, -ου, ὁ Husmester 12 G3617
ὁμοθυμαδόν Med ett sinn, samme sinn 12 G3661
ὃραμα, -ατος, τό Syn 12 G3705
πηγή, ῆς, ἡ Kilde 12 G4077
πιάζω Jeg griper 12 G4084
πληθύνω Jeg mangedobler 12 G4129
πλουτέω Jeg er rik 12 G4147
πόρνη, -ης, ἡ Prostituert 12 G4204
πρόθεσις, -εως, ἡ Plan 12 G4286
πυνθάνομαι Jeg spør 12 G4441
πῶλος, -ου, ὁ Ungesel 12 G4454
ῥάβδος, -ου, ἡ Stav 12 G4464
σαλπίζω Jeg blåser i basun 12 G4537
Σολομών, -ῶνος, ὁ Salomo 12 G4672
σπλαγχνίζομαι Jeg har medynk 12 G4697
σπουδή, ῆς, ἡ Oppriktighet 12 G4710
συγγενής, ές Slektning 12 G4773
συνέχω Jeg presses 12 G4912
τελευτάω Jeg slutter, dør 12 G5053
τρίς Tre ganger 12 G5151
ὑγιαίνω Jeg er sunn 12 G5198
φιάλη, -ης, ἡ Bolle 12 G5357
φονεύω Jeg dreper 12 G5407
ψεύδομαι Jeg lyver 12 G5574
ἀγαλλιάω Jeg jubler 11 G0021
ἀγορά, ᾶς, ἡ Marked 11 G0058
ᾍδης, ου, ὁ Hades, dødsriket 11 G0086
ἅλυσις, εως, ἡ Lenke 11 G0254
Ἀνανίας, α, ὁ Ananias 11 G0367
ἀναπίπτω Jeg ligger ned 11 G0377
ἀναστρέφω Jeg gjennomfører, snur opp-ned 11 G0390
ἄφρων, ονος, ον Meningsløs, dum 11 G0878
Ἀχαϊα, ας, ἡ Akaia 11 G0882
Βαραββᾶς, ᾶ, ὁ Barabbas 11 G0912
Βηθανία, -ας, ἡ Betania 11 G0963
βίος, ου, ὁ Liv, levebrød 11 G0979
βοάω Jeg roper 11 G0994
βρῶσις, εως, ἡ Mat 11 G1035
Γαλιλαῖος, αία, αῖον Galileer 11 G1057
γέμω Jeg er full av 11 G1073
δάκρυον, ου, τό Tåre 11 G1144
δωρεά, ᾶς, ἡ Gave 11 G1431
εἴδωλον, ου, τό Avgud, idol 11 G1497
ἐκκόπτω Jeg skjærer av 11 G1581
ἔλαιον, ου, τό Olivenolje 11 G1637
ἐλευθερία, -ας, ἡ Frihet 11 G1657
ἐνδείκνυμι Jeg viser fram 11 G1731
ἐξαποστέλλω Jeg sender ut 11 G1821
ἐξομολογέομαι Jeg innrømmer 11 G1843
ἐξουθενέω Jeg ignorerer 11 G1848
ἒξωθεν (Gen) Utenfra 11 G1855
ἒπαινος, ου, ὁ Pris 11 G1868
ἐπαισχύνομαι Jeg skammer meg 11 G1870
ἐπειδή Når, siden 11 G1894
ἐπιδίδωμι Jeg gir 11 G1929
ἐπισκέπτομαι Jeg besøker, ser på 11 G1980
ἐπιτελέω Jeg fullfører 11 G2005
Ζαχαρίας, ου, ὁ Zakarias 11 G2197
θανατόω Jeg dreper 11 G2289
θάπτω Jeg gravlegger 11 G2290
Ἰσκαριώτης, ου, ὁ Iskariot 11 G2469
ἰσχύς, ύος, ἡ Styrke, makt 11 G2479
κἀκεῖ Og der 11 G2546
κακία, ας, ἡ Ondskap 11 G2549
καταβολή, -ῆς, ἡ Grunnvoll 11 G2602
κατάκειμαι Jeg ligger ned 11 G2621
κατασκευάζω Jeg bygger, forbereder 11 G2680
κάτω Under 11 G2736
καύχημα, -ατος, τό Skryt 11 G2745
κέρας, ατος, τό Horn 11 G2768
κλάδος, ου, ὁ Grein 11 G2798
κλῆσις, -εως, ἡ Kall 11 G2821
κλητός, -ή, -όν Kalt 11 G2822
κολλάω Jeg spleiser 11 G2853
κομίζω Act: Jeg bærer, mottar; Mid: Jeg mottar 11 G2865
ὅριον, ου, τό Grense 11 G3725
παραιτέομαι Jeg nekter 11 G3868
ποιμαίνω Jeg gjeter 11 G4165
πρᾶγμα, ατος, τό Gjerning, ting 11 G4229
πρότερος, α, ον Før 11 G4387
σάλπιγξ, ιγγος, ἡ Trumpet, basun 11 G4536
Σαμάρεια, ας, ἡ Samaria 11 G4540
σαρκικός, ή, όν Kjødelig 11 G4559
Σιδών, ῶνος, ἡ Sidon 11 G4605
σιωπάω Jeg er stille 11 G4623
σπλάγχνον, -ου, τό Innvoller 11 G4698
σπουδάζω Jeg haster, gjør mitt beste 11 G4704
σφόδρα Veldig mye 11 G4970
τριάκοντα, οἱ, αἱ, τά Tretti (30) 11 G5144
Τύρος, ου, ἡ Tyrus 11 G5184
ὑψηλός, ή, όν Høy 11 G5308
φυτεύω Jeg planter 11 G5452
φωτίζω Jeg skinner, opplyser 11 G5461
χείρων, ον Verre 11 G5501
χίλιοι, αι, α Tusen 11 G5507
χιτών, ῶνος, ὁ Skjortel 11 G5509
χράομαι Jeg benytter, bruker 11 G5530
ψευδοπροφήτης, ου, ὁ Falsk profet 11 G5578

10 og mindre

Gresk glose Norsk Forekomst Strongs
ἁγιασμός, -οῦ, ὁ Hellighet 10 G0038
ἀδύνατος, ον Umulig 10 G0102
ἀκαθαρσία, ας, ἡ Urenhet 10 G0167
ἅμα Samtidig 10 G0260
ἀνατολή, ῆς, ἡ Soloppgang 10 G0395
ἀναφέρω Jeg bærer opp 10 G0399
ἄνομος, ον Lovløs 10 G0459
Ἀπολλώς, ώ, ὁ Apollos 10 G0625
ἀπολογέομαι Jeg forsvarer meg 10 G0626
ἀπολύτρωσις, εως, ἡ Frelse 10 G0629
ἀποστρέφω Jeg snur vekk 10 G0654
ἀσπασμός, οῦ, ὁ Hilsen 10 G0783
ἀφαιρέω Jeg tar vekk 10 G0851
ἀφορίζω Jeg deler av 10 G0873
δεσπότης, ου, ὁ Herre 10 G1203
διατρίβω Jeg nøler 10 G1304
δικαίωμα, ατος, τό Rettferdig gjerning 10 G1345
διωγμός, οῦ, ὁ Forfølgelse 10 G1375
εἰδωλόθυτος, ον Avgudsoffer 10 G1494
εἰσάγω Jeg leder inn 10 G1521
ἐμφανίζω Jeg gjør synlig 10 G1718
ἔνατος, η, ον Niende 10 G1766
ἔνοχος, ον Involvert i 10 G1777
ἐπέρχομαι Jeg kommer på 10 G1904
ἐπιτάσσω Jeg beordrer 10 G2004
εὐώνυμος, ον Venstre 10 G2176
θλίβω Jeg fortrenger 10 G2346
Ἰόππη, ης, ἡ Joppe 10 G2445
κατάγω Jeg leder ned 10 G2609
κλίνη, ης, ἡ Seng, sofa 10 G2825
κοινωνός, οῦ, ὁ, ἡ Partner 10 G2844
Κορνήλιος, ου, ὁ Kornelius 10 G2883
κοσμέω Jeg ordner 10 G2885
λίμνη, ης, ἡ Innsjø 10 G3041
μακράν Langt borte 10 G3112
μακροθυμέω Jeg er tålmodig 10 G3114
μέλει Å være til bekymring 10 G3199
μετρέω Jeg måler 10 G3354
νεανίσκος, ου, ὁ Ung mann 10 G3495
ξενίζω Jeg losjerer en fremmed 10 G3579
οἰκονόμος, ου, ὁ Husmester 10 G3623
ὀνειδίζω Jeg fornærmer 10 G3679
ὀνομάζω Jeg navngir 10 G3687
ὄντως Ekte, sannelig 10 G3689
ὅρκος, ου, ὁ Ed 10 G3727
παντοκράτωρ, ορος, ὁ Allmektig 10 G3841
παράγω Jeg passerer 10 G3855
παραλυτικός, ή, όν Paralysert 10 G3885
παρεμβολή, ῆς, ἡ Leir, brakke 10 G3925
πατάσσω Jeg slår 10 G3960
πενθέω Jeg sørger 10 G3996
περιστερά, άς, ἡ Due 10 G4058
περίχωρος, ον Nabo 10 G4066
πλάνη, ης, ἡ Villfarelse 10 G4106
πλατεῖα, ας, ἡ Gate 10 G4113
πλεονεξία, ας, ἡ Begjær, grådighet 10 G4124
ποικίλος, η, ον Mange slags 10 G4164
πόρνος, ου, ὁ Horkar 10 G4205
προσκαρτερέω Jeg forblir 10 G4342
πρωΐ Tidlig 10 G4404
πύλη, ης, ἡ Dør, port 10 G4439
σέβομαι Tilbedelse 10 G4576
Σόδομα, ων, τά Sodoma 10 G4670
στρατηγός, οῦ, ὁ Soldat 10 G4755
συζητέω Jeg undersøker med, diskuterer 10 G4802
σύνδουλος, ου, ὁ Medtjener 10 G4889
σφάζω Jeg slakter 10 G4969
σχίζω Jeg deler, river 10 G4977
τάξις, εως, ἡ Orden, rangering 10 G5010
τέταρτος, η, ον Fjerde 10 G5067
ὑμέτερος, α, ον Deres 10 G5212
ὑπόδημα, ατος, τό Sandal 10 G5266
φείδομαι Jeg sparer, skåner 10 G5339
φόνος, ου, ὁ Mord 10 G5408
χρηστότης, τητος, ἡ Godhet 10 G5544
χωρέω Jeg gjør plass, mottar 10 G5562
χωρίον, ου, τό Plass, sted 10 G5564
ψεύστης, ου, ὁ Løgner 10 G5583
      9
ἄβυσσος, ου, ἡ Avgrunn 9 G0012
ἀγαθοποιέω Jeg gjør godt 9 G0015
Ἀδάμ, ὁ Adam 9 G0076
ἄζυμος, ον Usyret 9 G0106
αἰνέω Jeg priser 9 G0134
αἵρεσις, εως, ἡ Sekt 9 G0139
ἀκριβῶς Nøye 9 G0199
ἅλας, ατος, τό Salt 9 G0217
ἀλείφω Jeg salver 9 G0218
ἄμπελος, ου, ἡ Vin 9 G0288
ἀναγκάζω Jeg nødder 9 G0315
ἀνατέλλω Jeg reiser opp 9 G0393
ἄνω Over 9 G0507
ἀποδοκιμάζω Jeg nekter 9 G0593
ἄρσην, ενος, εν Mann 9 G0730
ἀρχισυνάγωγος, ου, ὁ Synagogeforstander 9 G0752
ἀσεβής, ές Ugudelighet 9 G0765
ἀσέλγεια, ας, ἡ Skamløshet 9 G0766
ἀστραπή, ῆς, ἡ Lyn 9 G0796
βάθος, ους, τό Dybde 9 G0899
βέβαιος, α, ον Fastslått 9 G0949
βόσκω Jeg mater 9 G1006
γαστήρ, γαστρός, ἡ Mage 9 G1064
γεμίζω Jeg fyller 9 G1072
γέννημα, ατος, τό Avkom 9 G1081
γνώμη, ης, ἡ Mening, betsemmelse 9 G1106
γωνία, ας, ἡ Engel, hjørne 9 G1137
δεῦρο Kom 9 G1204
διασκορπίζω Jeg sprer 9 G1287
δωρεάν Gave 9 G1432
ἕβδομος, η, ον Syvende 9 G1442
ἐγκαταλείπω Jeg forlater 9 G1459
ἐκδίκησις, εως, ἡ Forsvar, hevn 9 G1557
ἐκτός Utenfor, utsiden 9 G1622
Ἐλισάβετ, ἡ Elisabet 9 G1665
ἐντρέπω Jeg respekterer 9 G1788
ἐπιδείκνυμι Jeg viser 9 G1925
ἐπιποθέω Jeg lengter etter 9 G1971
ἔρις, ιδος, ἡ Trette 9 G2054
εὐάρεστος, ον Velbehagelig 9 G2101
εὐδοκία, ας, ἡ Velbehag 9 G2107
Ἰσραηλίτης, ου, ὁ Israelitt 9 G2475
καθαιρέω Jeg tar ned 9 G2507
Καϊάφας, ᾶ, ὁ Kaifas 9 G2533
κἀκεῖθεν Og derfra 9 G2547
κατάπαυσις, εως, ἡ Hvile 9 G2663
καταφρονέω Jeg hater 9 G2706
κίνδυνος, ου, ὁ Fare 9 G2794
κλάσμα, ατος, τό Stykke 9 G2801
κλαυθμός, οῦ, ὁ Gråt 9 G2805
κρούω Bank på 9 G2925
λαμπάς, άδος, ἡ Lampe 9 G2985
λαμπρός, ά, όν Skinnende 9 G2986
λεπρός, οῦ, ὁ Spedalsk 9 G3015
λέων, οντος, ὁ Løve 9 G3023
λιθοβολέω Jeg steiner 9 G3036
μαργαρίτης, ου, ὁ Pærle 9 G3135
Μελχισεδέκ, ὁ Melkisedek 9 G3198
μεταξύ Mellom 9 G3342
μνᾶ, ᾶς, ἡ Minarer (Gr. pengeenhet) 9 G3414
μονογενής, ές Eneste fødte 9 G3439
μυριάς, άδος, ἡ Tusen 9 G3461
νῆσος, ου, ἡ Øy 9 G3520
νομικός, ή, όν Lovkyndig 9 G3544
οἰκέω Jeg bor 9 G3611
ὀκτώ Åtte (8) 9 G3638
πάντως Visst, på alle måter 9 G3843
παρρησιάζομαι Jeg lærer frimodig 9 G3955
πιπράσκω Jeg selger 9 G4097
πλεονάζω Jeg øker 9 G4121
πρᾳότης, τητος, ἡ Ydmykhet 9 G4236
προέρχομαι Jeg går frem 9 G4281
προπέμπω Jeg sender føre 9 G4311
προσφορά, άς, ἡ Offer 9 G4376
πρωτότοκος, ον Førstefødt 9 G4416
Σαμαρείτης, ου, ὁ Samaritaner 9 G4541
Σαούλ, ὁ Saul 9 G4549
σελήνη, ης, ἡ Måne 9 G4582
σιγάω Jeg er stille 9 G4601
στάσις, εως, ἡ Opprør, oppstand 9 G4714
συνανάκειμαι Jeg sitter til bords 9 G4873
τεῖχος, ους, τό Mur 9 G5038
τεκνίον, ου, τό Lite barn 9 G5040
ὑποκάτω Under 9 G5270
ὑποπόδιον, ου, τό Skammel 9 G5286
ὑστέρημα, ατος, τό Det som mangler 9 G5303
Φῆλιξ, ικος, ὁ Felix 9 G5344
φθόνος, ου, ὁ Sjalusi 9 G5355
φθορά, ᾶς, ἡ Forgjengelighet 9 G5356
χάραγμα, ατος, τό Skulptur, merke, stempel 9 G5480
χάριν På vegne av 9 G5484
χρηματίζω Jeg advarer 9 G5537
χρυσίον, ου, τό Gull 9 G5553
ψεῦδος, ους, τό Løgn 9 G5579
      8
ἀγέλη, ης, ἡ Flokk 8 G0034
ἁγνός, ή, όν Ren 8 G0053
ἀδόκιμος, ον Ubrukelig 8 G0096
ἀεί Alltid, ustanselig 8 G0104
ἀναγκαῖος, α, ον Nødvendig 8 G0316
ἀνακλίνω Jeg sitter til bords 8 G0347
ἀντίκειμαι Jeg motstår 8 G0480
ἀπαρχή, ῆς, ἡ Første grøde, frukter 8 G0536
ἄπειμι Jeg er borte 8 G0548
ἁπλότης, τητος, ἡ Enkelhet 8 G0572
ἀποκαθίστημι Jeg setter i rette stand 8 G0600
ἀπολογία, ας, ἡ Forsvarstale 8 G0627
ἀποτίθημι Jeg legger vekk 8 G0659
ἀργός, ή, όν Inaktiv, lat 8 G0692
ἀρκέω Jeg er nok 8 G0714
ἀφθαρσία, ας, ἡ Udødelighet 8 G0861
βεβαιόω Jeg bekrefter 8 G0950
Βηθλεέμ, ἡ Betlehem 8 G0965
βοηθέω Jeg redder 8 G0997
βουλεύω Jeg rådslager, planlegger 8 G1011
βοῦς, βοός, ὁ Okse, ku 8 G1016
βρέφος, ους, τό Foster, baby 8 G1025
γογγύζω Jeg klager 8 G1111
δάκτυλος, ου, ὁ Finger 8 G1147
διακόσιοι, αι, α To hundre (200) 8 G1250
διανοίγω Jeg åpner opp helt 8 G1272
διαστέλλομαι Jeg instrukterer, befaler 8 G1291
διασώζω Jeg redder helt 8 G1295
διηγέομαι Jeg beretter gjennomgående 8 G1334
δουλόω Jeg slavebinder 8 G1402
δρέπανον, ου, τό Sigd 8 G1407
ἐκδέχομαι Jeg venter på 8 G1551
ἑλκύω Jeg drar, trekker 8 G1670
ἐναντίος, α, ον Motsatt, imot 8 G1727
ἔνδυμα, ατος, τό Kappe 8 G1742
ἐνδυναμόω Jeg fyller med kraft 8 G1743
ἐνέργεια, ας, ἡ Arbeid 8 G1753
ἐνθάδε Her, herfra 8 G1759
ἐξαιρέω Act: Jeg fjerner; Mid: Jeg velger; 8 G1807
ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, τά Seksti (60) 8 G1835
ἐπιλανθάνομαι Jeg glemmer 8 G1950
ἐποικοδομέω Jeg bygger på 8 G2026
ἐσθής, ῆτος, ἡ Klede, kappe 8 G2066
ἔσω Innen, inni 8 G2080
εὐλογητός, ή, όν Velsignet 8 G2128
εὐνοῦχος, ου, ὁ Evenukk, kastrert person 8 G2135
ζιζάνιον, ου, τό Ugress 8 G2215
ζώνη, ῆς, ἡ Belte 8 G2223
ἡλικία, ας, ἡ Alder, manndomsalder 8 G2244
ἡμέτερος, α, ον Vår 8 G2251
θαρσέω Jeg er ved godt mot 8 G2293
θησαυρίζω Jeg samler opp 8 G2343
ἴσος, η, ον Lik 8 G2470
καλύπτω Jeg skjuler, dekker for 8 G2572
καρποφορέω Jeg bærer frukt 8 G2592
κατηχέω Jeg instrukterer muntlig 8 G2727
κήρυγμα, ατος, τό Forkynnelse 8 G2782
Κιλικία, ας, ἡ Kilikia 8 G2791
κινέω Jeg flytter 8 G2795
κοινωνέω Jeg deltar, meddeler 8 G2841
κόπτω Act: Jeg kutter av; Mid: Jeg sørger 8 G2875
κοράσιον, ου, τό Liten jente 8 G2877
Λευΐς, ὁ Levi 8 G3018
λιθάζω Jeg steiner 8 G3034
Μάρκος, ου, ὁ Markus 8 G3138
μεγαλύνω Jeg forstørrer 8 G3170
μέντοι Sannelig, dog 8 G3305
μεστός, ή, όν Full 8 G3324
μεταπέμπω Jeg sender bud på 8 G3343
μετέχω Jeg har del i 8 G3348
μέτωπον, ου, τό Panne 8 G3359
νηστεία, ας, ἡ Faste 8 G3521
νουθετέω Jeg formaner 8 G3560
νύμφη, ης, ἡ Brud, ung kvinne, stedatter 8 G3565
Νῶε, ὁ Noah 8 G3575
ὀξύς, εῖα, ύ Skarp 8 G3691
ὀργίζω Jeg irriterer, er sint 8 G3710
ὁρίζω Jeg begrenser, bestemmer 8 G3724
ὅσιος, ία, ιον Hellig 8 G3741
ὀσφύς, ύος, ἡ Livet 8 G3751
πατρίς, ίδος, ἡ Fedreland, hjemsted 8 G3968
περιτίθημι Jeg plasserer rundt 8 G4060
πορνεύω Jeg horer 8 G4203
πραιτώριον, ου, τό Prætorium 8 G4232
προΐστημι Jeg leder, hersker 8 G4291
προσκόπτω Jeg snubler 8 G4350
προσπίπτω Jeg faller ned for, slår mot 8 G4363
σαπρός, ά, όν Råtten, ubrukelig 8 G4550
σβέννυμι Jeg slukker 8 G4570
σκοτίζω Jeg formørker 8 G4654
στήκω Jeg står støtt 8 G4739
στολή, ῆς, ἡ Lang kappe 8 G4749
στράτευμα, ατος, τό Hær 8 G4753
συγκαλέω Jeg kaller sammen 8 G4779
συλλέγω Jeg samler 8 G4816
συμβαίνω Jeg skjer 8 G4819
συμβούλιον, ου, τό Råd, konspirasjon 8 G4824
συντρίβω Jeg knuser 8 G4937
Συρία, ας, ἡ Syria 8 G4947
σχίσμα, ατος, τό Skille, revne 8 G4978
ταπεινός, ή, όν Ydmyk 8 G5011
τάσσω Act: Jeg tildeler; Mid: Jeg utnevner 8 G5021
τρέφω Jeg mater 8 G5142
ὑπερβολή, ῆς, ἡ Overmåte, utpreget 8 G5236
φθείρω Jeg ødelegger 8 G5351
φιμόω Jeg får til å tie 8 G5392
      7
ἀγανακτέω Jeg er sint 7 G0023
ἁγνίζω Jeg renser 7 G0048
ἀγωνίζομαι Jeg kjemper 7 G0075
ἀήρ, ἀέρος, ὁ Luft 7 G0109
ἄκαρπος, ον Fruktløs 7 G0175
ἄμωμος, ον Skyldfri 7 G0299
ἀνθρώπινος, η, ον Menneskelig 7 G0442
ἀνταποδίδωμι Jeg gjengir 7 G0467
ἀξιόω Jeg akter hellig 7 G0515
ἀπαντάω Jeg møter 7 G0528
ἀπάτη, ης, ἡ Bedrag 7 G0539
ἀπείθεια, ας, ἡ Ulydighet 7 G0543
ἀπεκδέχομαι Jeg forventer 7 G0553
ἀπιστέω Jeg tror ikke 7 G0569
ἀτιμία, ας, ἡ Vanære 7 G0819
ἄφθαρτος, ον Uforgjengelig 7 G0862
ἀφορμή, ῆς, ἡ Anledning 7 G0874
Βεελζεβούλ, ὁ Beelsebul 7 G0954
Βηθσαϊδά, ἡ Betsaida 7 G0966
βραχύς, εῖα, ύ Kort 7 G1024
βρέχω Jeg vanner 7 G1026
βρυγμός, οῦ, ὁ Gnisling med tenner 7 G1030
δέκατος, η, ον Tiende 7 G1182
δηλόω Jeg viser 7 G1213
διαστρέφω Jeg perverterer 7 G1294
διατίθεμαι Jeg betror 7 G1303
διεγείρω Jeg står opp 7 G1326
δοκιμή, ῆς, ἡ Prøvelse 7 G1382
δόκιμος, ον Prøvet 7 G1384
δῶμα, ατος, τό Hustak 7 G1430
ἐγκαλέω Jeg anklager 7 G1458
εἰ δὲ μήγε Men hvis ikke 7 G1490
εἰδωλολάτρης, ου, ὁ Avgudsdyrker 7 G1496
εἰκῇ Forgjeves 7 G1500
εἰσφέρω Jeg leder inn 7 G1533
ἐκζητέω Jeg søker ut 7 G1567
ἐκλογή, ῆς, ἡ Utvelgelse 7 G1589
ἔκστασις, εως, ἡ Sjokk, ekstase 7 G1611
ἐκφέρω Jeg bringer 7 G1627
ἐκφεύγω Jeg flykter 7 G1628
ἐλευθερόω Jeg frigjør 7 G1659
ἐμπίπτω Jeg faller 7 G1706
ἐνίστημι Intrans: Jeg står for tur 7 G1764
ἐπίγειος, ον Jordisk 7 G1919
ἐπίκειμαι Jeg ligger på 7 G1945
ἐπίσκοπος, ου, ὁ Tilsynsmann 7 G1985
ἐπιστάτης, ου, ὁ Mester 7 G1988
ἐπισυνάγω Jeg samler 7 G1996
ἐπιταγή, ῆς, ἡ Bud 7 G2003
ἐριθεία, ας, ἡ Selviskhet, strid 7 G2052
εὐκοπώτερον Lettere 7 G2123
εὔχομαι Jeg beretter gjennomgående 7 G2172
Ἐφέσιος, α, ον Efeser 7 G2180
ζηλωτής, οῦ, ὁ Selot 7 G2207
θαυμαστός, ή, όν Underfull 7 G2298
θεῖον, ου, τό Svovel 7 G2303
θόρυβος, ου, ὁ Opprør 7 G2351
ἰατρός, οῦ, ὁ Lege 7 G2395
Ἰεριχώ, ἡ Jeriko 7 G2410
καθαρισμός, οῦ, ὁ Renselse 7 G2512
καταπίνω Sluke 7 G2666
κατήγορος, ου, ὁ Anklager 7 G2725
κλίνω Jeg hviler 7 G2827
κόκκος, ου, ὁ Korn, frø 7 G2848
Κόρινθος, ου, ἡ Korint 7 G2882
κραυγάζω Jeg roper ut 7 G2905
κρεμάννυμι Jeg henger 7 G2910
κτάομαι Jeg skaffer 7 G2932
κύκλος, ου, ὁ Sirkel, rundt 7 G2945
κυριεύω Jeg hersker 7 G2961
λάμπω Jeg skinner 7 G2989
μαστιγόω Jeg pisker 7 G3146
μεθερμηνεύω Jeg oversetter 7 G3177
μεθύω Jeg er full 7 G3184
μέριμνα, ης, ἡ Angst 7 G3308
μιμητής, οῦ, ὁ Etterlikner 7 G3402
μνεία, ας, ἡ Minne 7 G3417
μνῆμα, ατος, τό Minnesmerke 7 G3418
μοιχαλίς, ίδος, ἡ Hore 7 G3428
νότος, ου, ὁ Sør 7 G3558
ξηρός, ά, όν Tør 7 G3584
οἰκονομία, ας, ἡ Hushold, administrasjon 7 G3622
ὄξος, ους, τό Eddik, sur vin 7 G3690
ὄπισθεν Bakfra 7 G3693
ὀφειλέτης, ου, ὁ Skyldner 7 G3781
πανταχοῦ Overalt 7 G3837
παράβασις, εως, ἡ Overtredelse 7 G3847
πεντήκοντα, οἱ, αἱ, τά Femti 7 G4004
περιβλέπομαι Jeg ser rundt 7 G4017
περιζώννυμι Jeg ombinder meg 7 G4024
πνέω Jeg blåser 7 G4154
πολεμέω Jeg kriger 7 G4170
πονηρία, ας, ἡ Ondskap 7 G4189
ποταπός, ή, όν Hva slags 7 G4217
πρέπω Det passer 7 G4241
προστάσσω Jeg byder 7 G4367
προσφωνέω Jeg påkaller 7 G4377
πρόφασις, εως, ἡ Unnskyldning 7 G4392
ῥήγνυμι, ῥήσσω Jeg river i stykker 7 G4486
ῥίπτω Jeg kaster 7 G4496
ῥομφαία, ας, ἡ Sverd 7 G4501
Σιών, ἡ Sion 7 G4622
σκιά, ᾶς, ἡ Skygge 7 G4639
σπεῖρα, ης, ἡ Bataljon 7 G4686
στοιχεῖον, ου, τό Element, grunnstein 7 G4747
στρατεύομαι Jeg kriger 7 G4754
στρωννύω Jeg sprer 7 G4766
συγχαίρω Jeg jubler 7 G4796
σύνεσις, εως, ἡ Forstand 7 G4907
συντελέω Jeg fullfører 7 G4931
ταπεινοφροσύνη, ης, ἡ Ydmykhet 7 G5012
τάφος, ου, ὁ Grav 7 G5028
τάχος, ους, τό Fart 7 G5034
τράχηλος, ου, ὁ Nakke 7 G5137
Τυχικός, ου, ὁ Tykikus 7 G5190
ὑπόκρισις, εως, ἡ Hykleri 7 G5272
ὑπομιμνῄσκω Jeg husker 7 G5279
φθάνω Jeg forventer 7 G5348
φίλημα, ατος, τό Kyss 7 G5370
φλόξ, φλογός, ἡ Flamme 7 G5395
φονεύς, έως, ὁ Morder 7 G5406
φρέαρ, φρέατος, τό Brønn 7 G5421
φυσιόω Jeg blir stolt 7 G5448
χαλάω Jeg firer ned 7 G5465
χεῖλος, ους, τό Leppe, strand 7 G5491
χρῆμα, ατος, τό Penger 7 G5536
χρηστός, ή, όν God, lett 7 G5543
ψαλμός, οῦ, ὁ Salme 7 G5568
ᾠδή, ῆς, ἡ Sang 7 G5603
      6
ἀγών, ῶνος, ὁ Konflikt 6 G0073
Ἀθῆναι, ῶν, αἱ Atden 6 G0116
αἰγιαλός, οῦ, ὁ Kyst, strand 6 G0123
αἰσχύνη, ης, ἡ Skam 6 G0152
ἄκρον, ου, τό Ende, bortest 6 G0206
Ἀκύλας, ου, ὁ Akvillas 6 G0207
Ἀλέξανδρος, ου, ὁ Aleksander 6 G0223
ἀλλάσσω Jeg forandrer 6 G0236
ἀνάθεμα, ατος, τό Forbannelse 6 G0331
ἀναμιμνήσκω Jeg påminner 6 G0363
ἀναπληρόω Jeg fyller 6 G0378
ἀνεκτός, ή, όν Utdoldelig 6 G0414
ἀνόητος, ον Dum, uforstandig 6 G0453
ἀνυπόκριτος, ον Oppriktig 6 G0505
ἀξίως Verdig 6 G0516
ἀπειθής, ές Ulydig, vantro 6 G0545
ἀπέναντι Bortenfor 6 G0561
ἀποδέχομαι Jeg mottar 6 G0588
ἀποδημέω Jeg drar utenlands 6 G0589
ἀποθήκη, ης, ἡ Lager, låve 6 G0596
ἀποκόπτω Jeg kutter av 6 G0609
ἀποκρύπτω Jeg gjemmer 6 G0613
ἀπολείπω Jeg forlater 6 G0620
ἀποστερέω Jeg bedrar 6 G0650
ἀποτάσσομαι Jeg forlater 6 G0657
ἀπωθέω Jeg tilbakeviser, nekter 6 G0683
ἀσέβεια, ας, ἡ Ugudelighet 6 G0763
ἀτιμάζω Jeg vanærer 6 G0818
βάρβαρος, ου, ὁ Barbar 6 G0915
βαρέω Jeg tynger 6 G0916
βάρος, ους, τό Vekt 6 G0922
βαρύς, εῖα, ύ Tung 6 G0926
βασανισμός, οῦ, ὁ Tortur 6 G0929
βάτος, ου, ὁ, ἡ Tornebusk 6 G0942
βδέλυγμα, ατος, τό Vederstyggelighet 6 G0946
δή Sannelig 6 G1211
διάλεκτος, ου, ἡ Språk, tale 6 G1258
διαπεράω Jeg går over 6 G1276
διαφθείρω Jeg ødelegger 6 G1311
διαφθορά, ας, ἡ Ødeleggelse 6 G1312
διερμηνεύω Jeg oversetter 6 G1329
δίς To ganger 6 G1364
δοκός, οῦ, ἡ Bjelke 6 G1385
Ἑβραϊστί Hebraisk 6 G1447
ἐγκεντρίζω Jeg poder inn 6 G1461
εἴπερ Hvis faktisk 6 G1512
ἐκδικέω Jeg hevner 6 G1556
ἐκκακέω Jeg besvimer 6 G1573
ἐκλύω Jeg besvimer 6 G1590
ἐμπτύω Jeg spytter på 6 G1716
ἔμφοβος, ον Fryktfull 6 G1719
ἕνδεκα, οἱ, αἱ, τά Elleve 6 G1733
ἐξηγέομαι Jeg forklarer 6 G1834
ἐπαινέω Jeg priser 6 G1867
ἐπιβαίνω Jeg går på 6 G1910
ἐπιφάνεια, ας, ἡ Åpenbaring, komme 6 G2015
ἐργασία, ας, ἡ Arbeid 6 G2039
ἐρευνάω Jeg søker 6 G2045
εὖ Bra 6 G2095
ἔχθρα, ας, ἡ Fiendskap 6 G2189
ζημιόω Jeg straffer, jeg forårsaker tap 6 G2210
ζήτησις, εως, ἡ Diskusjon 6 G2214
ζυγός, οῦ, ὁ Åk 6 G2218
Ἡρῳδιάς, άδος, ἡ Herodias 6 G2266
θαρρέω Jeg er modig 6 G2292
θεμελιόω Jeg grunnlegger 6 G2311
θερμαίνω Jeg varmer 6 G2328
Θεσσαλονικεύς, έως, ὁ Tessaloniker 6 G2331
θηλάζω Jeg ammer 6 G2337
θνητός, ή, όν Dødelig 6 G2349
θυμίαμα, ατος, τό Røkelse 6 G2368
Ἰκόνιον, ου, τό Ikonium 6 G2430
ἱματισμός, οῦ, ὁ Kledning 6 G2441
ἱνατί Hvorfor 6 G2444
καθέζομαι Jeg sitter 6 G2516
καίπερ Selv om 6 G2539
κακόω Jeg mishandler 6 G2559
κάμηλος, ου, ὁ, ἡ Kamel 6 G2574
κάρφος, ους, τό Trepinne 6 G2595
καταλλάσσω Jeg forsoner 6 G2644
καταπέτασμα, ατος, τό Fordekke 6 G2665
κατάρα, ας, ἡ Forbannelse 6 G2671
καταράομαι Jeg forbanner 6 G2672
καταφιλέω Jeg kysser 6 G2705
Κηφᾶς, ᾶ, ὁ Kefas 6 G2786
κιβωτός, οῦ, ἡ Ark 6 G2787
κλεῖς, κλειδός, ἡ Nøkkel 6 G2807
κόκκινος, η, ον Skarlagen 6 G2847
κόλπος, ου, ὁ Barm 6 G2859
κόφινος, ου, ὁ Kurv 6 G2894
κραυγή, ῆς, ἡ Rop 6 G2906
Κυρηναῖος, ου, ὁ Kyrineer 6 G2956
λανθάνω Jeg rømmer 6 G2990
Λαοδικεία, ας, ἡ Laodikea 6 G2993
λείπω Jeg forlater 6 G3007
λειτουργία, ας, ἡ Tjeneste 6 G3009
λούω Jeg bader 6 G3068
λύκος, ου, ὁ Ulv 6 G3074
Λύστρα, ας, ἡ, ων, τά Lystra 6 G3082
μάγος, ου, ὁ Vismann, magiker 6 G3097
μάστιξ, ιγος, ἡ Plage 6 G3148
μάταιος, αία, αιον Forgjeves 6 G3152
μέλας, αινα, αν Svart 6 G3189
μεσίτης, ου, ὁ Mellommann 6 G3316
μεταλαμβάνω Jeg deltar 6 G3335
μεταμέλομαι Jeg ombestemmer meg 6 G3338
μετατίθημι Jeg overfører 6 G3346
μέτοχος, ου, ὁ Partner 6 G3353
μοιχάομαι Jeg horer 6 G3429
μόλις Vanskelig 6 G3433
μόσχος, ου, ὁ, ἡ Kalv 6 G3448
Ναθαναήλ, ὁ Natanael 6 G3482
νήφω Jeg er edru 6 G3525
νόημα, ατος, τό Tanke 6 G3540
ὁμοίωμα, ατος, τό Likhet, lignelse 6 G3667
ὁμολογία, ας, ἡ Innrømmelse, vitnesbyrd 6 G3671
ὄναρ, ατος, τό Drøm 6 G3677
ὄνος, ου, ὁ, ἡ Esel 6 G3688
ὅπλον, ου, τό Våpen, instrument 6 G3696
ὀσμή, ῆς, ἡ Lukt 6 G3744
οὐράνιος, ον Himmelsk 6 G3770
παιδεία, ας, ἡ Oppdragelse 6 G3809
πάλαι Gammel 6 G3819
παρασκευή, ῆς, ἡ Dagen før sabbat, Fredag 6 G3904
παρατηρέω Jeg ser på 6 G3906
πενθερά, ᾶς, ἡ Svigermor 6 G3994
πεντακισχίλιοι, αι, α Fem tusen 6 G4000
πεποίθησις, εως, ἡ Selvtillit 6 G4006
περιάγω Jeg går rundt 6 G4013
πηλός, οῦ, ὁ Leire 6 G4081
πήρα, ας, ἡ Sekk, lommebok 6 G4082
πλοιάριον, ου, τό Liten båt 6 G4142
ποιητής, οῦ, ὁ Gjører, poet 6 G4163
πού Hvor, et sted 6 G4225
πρᾶξις, εως, ἡ Gjerning 6 G4234
προκόπτω Jeg øker, avanserer 6 G4298
προορίζω Jeg forhåndsbestemmer 6 G4309
πρόσκομμα, ατος, τό Snublestein 6 G4348
προσμένω Jeg forblir 6 G4357
πυρετός, οῦ, ὁ Feber 6 G4446
πυρόω Jeg brenner 6 G4448
πώποτε Noen gang 6 G4455
σημαίνω Jeg signaliserer 6 G4591
σινδών, όνος, ἡ Linklede 6 G4616
σκληρός, ά, όν Hard 6 G4642
σκληρύνω Jeg forherder 6 G4645
σκοπέω Jeg ser på 6 G4648
σπεύδω Jeg haster 6 G4692
σπήλαιον, ου, τό Hule 6 G4693
στάδιον, ου, τό Romersk stadie 6 G4712
στάχυς, υος, ὁ Aks 6 G4719
στενάζω Jeg sukker, stønner 6 G4727
συλλαλέω Jeg snakker med 6 G4814
συμβάλλω Jeg grubler, møter 6 G4820
συμβιβάζω Jeg sammenfatter 6 G4822
Συμεών, ὁ Simeon 6 G4826
συμφωνέω Jeg er enig 6 G4856
συναντάω Jeg møter 6 G4876
συνευδοκέω Jeg godtar 6 G4909
συντέλεια, ας, ἡ Ende 6 G4930
σωφρονέω Jeg er sindig 6 G4993
Τρῳάς, άδος, ἡ Troas 6 G5174
τρώγω Jeg spiser 6 G5176
ὑετός, οῦ, ὁ Regn 6 G5205
ὕπνος, ου, ὁ Søvn 6 G5258
ὑπόδειγμα, ατος, τό Figur 6 G5262
ὑποδείκνυμι Jeg viser 6 G5263
ὕψος, ους, τό Høyde 6 G5311
φθαρτός, ή, όν Forgjengelig 6 G5349
φιλαδελφία, ας, ἡ Filadelfia 6 G5360
Φίλιπποι, ων, οἱ Filippi 6 G5375
φορέω Jeg bærer 6 G5409
φύλλον, ου, τό Blad 6 G5444
χαλκός, οῦ, ὁ Kobber 6 G5475
χειμών, ῶνος, ὁ Vinter, regn 6 G5494
χειροποίητος, ον Lagd med hender 6 G5499
ψευδομαρτυρέω Jeg lyver 6 G5576
ψυχικός, ή, όν Naturlig 6 G5591
ὡσαννά Hosianna 6 G5614