Gresk minigrammatikk

Her ligger de viktigste reglene i nytestamentlig gresk grammatikk. Er gresk fortsatt gresk for deg? - Det må vi gjøre noe med!

Endelser og morfemer er gjevnt over markert med en mørkerød farge for å hjelpe deg å se viktige mønstre. Om dette bare forvirrer, anbefales det å forandre i innstillingene.

Forkortelser

GNT
Gresk nye testamente
Gresk
Nytestamentlig/hellenistisk gresk
TR
Textus Receptus Stephanus 1550


Alfabetet

Det Greske alfabetet har 24 bokstaver. Navnet på bokstavene sier også noe om uttalen. (Alfa uttales "a" osv). Lag lapper med bokstaven på en side og navn/uttale på andre siden. Eventuelt bruk denne.

Navn Gr. navn Stor Liten Uttale
Alfa ἄλφα Α a a
Beta βῆτα Β β b
Gamma γάμμα Γ γ g
Delta δέλτα Δ δ d
Epsilon ἒ ψιλόν Ε ε e (kort)
Zeta ζήτα Ζ ζ z
Eta ἦτα Η η e (lang)
Theta θῆτα Θ θ th
Iota ἰότα Ι ι i
Kappa κάππα Κ κ k
Lambda λάμβδα Λ λ l
My μῦ Μ μ m
Ny νῦ Ν ν n
Ksi ξῖ Ξ ξ ks i øks
Omikron ὂ μικρόν Ο ο å
Pi πῖ Π π p
Ro ῥῶ Ρ ρ r
Sigma σίγμα Σ σ s
Tau ταῦ Τ τ t
Ypsilon ὖ ψιλόν Υ υ y
Phi φῖ Φ φ f
Chi χῖ Χ χ kj i kjell
Psi ψῖ Ψ ψ ps
Omega ὦ μέγα Ω ω åArtikkelen

Artikkelen bøyes i kjønn, tall og kasus og forekommer veldig hyppig i GNT (20.433x i TR). Ettersom det er 138.162 ord totalt i GNT, er faktisk 15% av alle ord en artikkel.

Glem ikke å øve med Grammatikkøveren. Huk av for "Artikkelen" og øv i vei!

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. τό
Akk ent. τόν τήν τό
Dat ent. τῷ τῇ τῷ
Gen ent. τοῦ τῆς τοῦ
Nom fl. οἱ αἱ τά
Akk fl. τούς τάς τά
Dat fl. τοῖς ταῖς τοῖς
Gen fl. τῶν τῶν τῶν

Artikkelens betydning

I tillegg er artikkelen nyttig til å finne kasus, kjønn og tall på eventuelle ugjenkjennelige (avhengig av leser) substantiv som følger den.
Eksempel: τὸν βασιλέα (kongen)
Fordi vi vet at artikkelen "τὸν" er maskulin, akkusativ, entall, kan vi utlede at også ordet "βασιλέα" er maskulin, akkusativ, entall.Substantiv

Første og andre deklinasjon

Ord i første deklinasjon har en siste stammevokal som alfa (f.eks ωρα, χωρα) eller eta (f.eks γραφη, αρχη)
Ord i andre deklinasjon har en siste stammevokal som omikron (f.eks λογος, ανθρωπος, εργον, πλοιον)

Glem ikke å øve med Grammatikkøveren. Huk av for "1. deklinasjon" og "2. deklinasjon" og øv i vei!

Endelser 2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ος η, α ον
Akk ent. ον ην, αν ον
Dat ent. ῃ, ᾳ
Gen ent. ου ης, ας ου
Nom fl. οι αι α
Akk fl. ους ας α
Dat fl. οις αις οις
Gen fl. ων ων ων

Slik ser det ut når med endelsene på ord. λογος (ord), γραφη (skrift) ωρα (time) og πλοιον (båt) er eksempelord.

Eksempel 2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. λογος γραφη, ωρα πλοιον
Akk ent. λογον γραφην, ωραν πλοιον
Dat ent. λογ γραφ, ωρ πλοι
Gen ent. λογου γραφης, ωρας πλοιου
Nom fl. λογοι γραφαι πλοια
Akk fl. λογους γραφας πλοια
Dat fl. λογοις γραφαις πλοιοις
Gen fl. λογων γραφων πλοιων

Tredje deklinasjon

Felles for substantiver som bøyes etter tredje deklinasjon er at de har en siste stammebokstav som er en konsonant. (f.eks πατηρ, σαρκος, ονοματος). Av eksemplene er det bare πατηρ som vises i korrekt oppslagsform (nominativ, entall). Det er fordi stammen til ord som benytter tredje deklinasjon ofte forandres i oppslagsformen. Man kan derimot se ordets stamme i genitiv entall. Vi tar her for oss tre forskjellige ordklasser i tredje deklinasjon. De oppfører seg litt ulikt, men følger hovedmønsteret til tredje deklinasjon. Det fine er at det er flere ord innenfor hver klasse.
Kan du πατήρ, så kan du μητηρ, θυγάτηρ og ανηρ m. fl.
Kan du ονομα, så kan du πνευμα, σῶμα, αἷμα, θέλημα, στόμα, κρίμα, ῥῆμα og στρατευμα m. mange flere.
Kan du βασιλευς, så kan du ιερευς, γραμματεύς, καταγγελεὺς, κεραμεὺς, ἀρχιερεὺς og Ἀλεξανδρεὺς.

ήρ-ord ματ-ord εύς-ord
πατήρ (Hankjønn) ὄνομα (Intetkjønn) βασιλεύς (Hankjønn)
Nom ent. πατήρ ὄνομα βασιλεύς
Akk ent. πατέρα ὄνομα βασιλέα
Dat ent. πατρί ὀνόματι βασιλει
Gen ent. πατρός ὀνόματος βασιλέως
Nom fl. πατέρες ὀνόματα βασιλείς
Akk fl. πατέρας ὀνόματα βασιλέας
Dat fl. πατράσι(ν) ὀνόμασι(ν) βασιλευσι(ν)
Gen fl. πατέρων ὀνομάτων βασιλέων


Pronomen

Personlige pronomen

Du trenger kanskje ikke en påminnelse, men: Grammatikkøveren.

1. og 2. person

1. person 2. person
Nom ent. ἐγώ jeg συ du
Akk ent. με (ἐμέ) meg σε deg
Dat ent. μοι (ἐμοί) til meg σοι til deg
Gen ent. μου (ἐμοῦ) min σου din
Nom fl. ἠμείς vi ὑμεῖς dere
Akk fl. ἡμᾶς oss ὑμᾶς dere
Dat fl. ἡμῖν til oss ὑμῖν til dere
Gen fl. ἡμῶν vår ὑμῶν deres

3. person

Liker du ikke fargekoden på endelsene? Forandre i innstillinger

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. αὐτός (han) αὐτή (hun) αὐτό (det)
Akk ent. αὐτόν (ham) αὐτήν (henne) αὐτό (det)
Dat ent. αὐτ (til han) αὐτ (til henne) αὐτ (til det)
Gen ent. αὐτοῦ (hans) αὐτῆς (hennes) αὐτοῦ (dets)
Nom fl. αὐτοί (de) αὐταί (de) αὐτά (de)
Akk fl. αὐτούς (dem) αὐτάς (dem) αὐτά (dem)
Dat fl. αὐτοῖς (til dem) αὐταῖς (til dem) αὐτοῖς (til dem)
Gen fl. αὐτῶν (dems) αὐτῶν (dems) αὐτῶν (dems)

Demonstrative (påpekende) pronomen

οὗτος - Denne/disse

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. οὗτος αὕτη τοῦτο
Akk ent. τοῦτον ταύτην τοῦτο
Dat ent. τούτ ταύτ τούτ
Gen ent. τούτου ταύτης τούτου
Nom fl. οὗτοι αὗται ταῦτα
Akk fl. τούτους ταύτας ταῦτα
Dat fl. τούτοις ταύταις τούτοις
Gen fl. τούτων τούτων τούτων

ἐκεῖνος - Den/de

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο
Akk ent. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο
Dat ent. ἐκείν ἐκείν ἐκείν
Gen ent. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου
Nom fl. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα
Akk fl. ἐκείνους ἐκείνας ἐκεῖνα
Dat fl. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις
Gen fl. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων

Forskjell på οὗτος og ἐκεῖνος

Man kan se på forsjellen mellom de to som en avstandsforskjell. Mens οὗτος beskriver noe som er nærme (denne her/disse her), beskriver ἐκεῖνος noe som er lenger borte (den der, de der).

Relativpronomen

Relativpronomenet kan som oftes oversettes til moderne norsk med ordet "som". Men en mer nøyaktig oversettelse kan ofte være "hvem/hva/hvilket".
2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ὅς
Akk ent. ὅν ἥν
Dat ent.
Gen ent. οὗ ἧς οὗ
Nom fl. οἵ αἵ
Akk fl. οὕς ἅς
Dat fl. οἷς αἷς οἷς
Gen fl. ὧν ὧν ὧν


Adjektiv

Adjektiver bøyes på samme måte som substantiver. I kjønn, tall og kasus. Noen adjektiver bruker 2. deklinasjon i hannkjønn og intetkjønn (2-1-2 adjektiver), mens andre bruker 3. deklinasjon. (3-1-3 adjektiver).

2-1-2 ἀγαθός

Som du ser, er 2-1-2 adjektiver helt like endelsene du har fra substantivene i 1. og 2. deklinasjon.

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ἀγαθός ἀγαθη ἀγαθον
Akk ent. ἀγαθον ἀγαθην ἀγαθον
Dat ent. ἀγαθῳ ἀγαθῃ ἀγαθῳ
Gen ent. ἀγαθου ἀγαθης ἀγαθου
Nom fl. ἀγαθοι ἀγαθαι ἀγαθα
Akk fl. ἀγαθους ἀγαθας ἀγαθα
Dat fl. ἀγαθοις ἀγαθαις ἀγαθοις
Gen fl. ἀγαθων ἀγαθων ἀγαθων

3-1-3 πᾶς

Denne er det greit å pugge. Ordets rot er παντ, og det hjelper på forståelsen av hvorfor ordet forandrer seg så drastisk.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. πᾶς πᾶσα πᾶν
Akk ent. πάντα πᾶσαν πᾶν
Dat ent. παντί πάσῃ παντί
Gen ent. παντός πάσης παντός
Nom fl. πάντες πᾶσαι πάντα
Akk fl. πάντας πάσας πάντα
Dat fl. πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν)
Gen fl. πάντων πάντων πάντων


Verb

Oversikt

Greske verb (bortsett fra infinitiv og partisipp) bøyes i person, tall, tempus, modus og diatese.

For eksempel vil verbet ἐσθίει(han spiser) ha disse egenskapene: Presens, aktiv, indikativ, 3. person, entall.

Tempus Presens, imperfektum, aorist, perfektum, futurum, pluskvamperfektum*
Diatese Aktiv, medium, passiv
Modus Indikativ, imperativ, konjunktiv, optativ**
Person 1. person, 2. person, 3. person
Tall Entall/flertall

*Pluskvamperfektum er lite brukt og listes av læremessige hensyn ikke i minigrammatikken.
**Optativ er lite brukt og listes av læremessige hensyn ikke i minigrammatikken.

Med verb er Grammatikkøveren særlig viktig å bruke. Øvelse gjør mester!

Indikativ

Indikativ betyr at verbet forteller om noe som har skjedd, skjer eller kommer til å skje. Det behøver ikke være sant det som fortelles om, det er derfor indikativ - det indikerer en hendelse. Andre former som f.eks imperativ indikerer ikke noe om en hendelse, men byr den å skje. Indikativ er den mest brukte form for verb i Gresk.

Oversikt over indikativ

Indikativ deles inn i presens, imperfektum, aorist, perfektum og futurum. Som vi kan se er det tre fortidsformer. Disse er likevel ikke helt like i betydning. De skilles i aspekt. Kort fortalt: Imperfektum beskriver en handling i fortiden som ikke er fullført, aorist beskriver en handling i fortiden uten å si noe om aspekt, perfektum beskriver en handling som er fullført.

Presens Nåtid Skjer
Imperfektum Fortid Skjedde
Aorist Fortid Skjedde
Perfektum Fortid Har skjedd
Futurum Fremtid Vil komme til å skje

Hovedendelser i indikativ

I nytestamenltig gresk er det fire hovedendelser for verb i indikativ som går igjen i alle verbtidene. Ved å lære seg disse kommer man langt på vei, og kan gjenkjenne de fleste indikativendelser.

PS: Verbet λύω (jeg løser/ødelegger) brukes ofte som eksempelverb i tabeller. Det er fordi det er et regulært og kort verb.

Legg merke til at alle 2.person- og 3.person-flertall-endelsene er like.

Primærendelser Sekundærendelser
Aktiv endelser
1. ént. (-) (ν)
2. ént. (ς) (ς)
3. ént. (ι) (-)
1. fl. (μεν) (μεν)
2. fl. (τε) (τε)
3. fl. (νσι) (ν)
Medium/passiv endelser
1. ént. (μαι) (μην)
2. ént. (σαι) (σο)
3. ént. (ται) (το)
1. fl. (μεθα) (μεθα)
2. fl. (σθε) (σθε)
3. fl. (νται) (ντο)

Presens aktiv indikativ

Verb i presens indikativ foregår vanligvis i nåtid. Eksempel: λύεις betyr Du løser.

Present aktiv indikativ Endelse
1. person ent. λύω (-)
2. person ent. λύεις (ς)
3. person ent. λύει (ι)
1. person fl. λύομεν (μεν)
2. person fl. λύετε (τε)
3. person fl. λύουσι(ν) (νσι)

Eksempel fra NT

ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε - For med hvilken dom dere dømmer, skal dere bli dømt.

Matteus 7:2 (TR)

Presens medium/passiv indikativ

Verb i presens medium/passiv indikativ kan oversettes enten passivt eller refleksivt. Eksempel: λύονται betyr "Dem blir løst", eller "Dem løser seg selv".

Present medium indikativ Endelse
1. person ent. λύομαι (μαι)
2. person ent. λύ (σαι)
3. person ent. λύεται (ται)
1. person fl. λυόμεθα (μεθα)
2. person fl. λύεσθε (σθε)
3. person fl. λύονται(ν) (νται)

Eksempel fra NT

λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. - Spedalske blir renset, og døve hører, døde blir oppreist, og fattige blir evangelisert.

Matteus 11:5 (TR)

Imperfektum aktiv indikativ

Verb i imperfektum indikativ oversettes som fortid. Det er én av to fortidsformer i Gresk Den andre er aorist. Eksempel: ἔλυες betyr "Du løste".

Imperfektum begynner med augmentet (ε), og ender med sekundærendelser.
Augmentet forandres om verbet begynner med en vokal. Det blir da til η.

TIPS: Hvis du ser en ε (augmentet) foran et verb, kan du være sikker på at det er en fortidsform (Imperfektum/aorist). Du kan også være sikker på at det er en indikativ form, fordi det er ingen andre enn indikativ som benytter augmentet.

Imperfektum aktiv indikativ Endelse
1. person ent. ἔλυον (ν)
2. person ent. ἔλυες (ς)
3. person ent. ἔλυε(ν) (-)
1. person fl. ἐλύομεν (μεν)
2. person fl. ἐλύετε (τε)
3. person fl. ἔλυον (ν)

Eksempel fra NT

ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρεν ζιζάνια - Hans fiende kom og sådde ugress

Matteus 13:25 (TR)

Imperfektum medium/passiv indikativ

Verb i imperfektum medium/passiv indikativ oversettes passivt eller refleksivt. Eksempel: ἐλυόμην betyr "Jeg ble løst", eller "Jeg løste meg selv".

Imperfektum medium/passiv indikativ Endelse
1. person ent. ἐλυόμην (μην)
2. person ent. ἐλύου (σο)
3. person ent. ἐλύετο (το)
1. person fl. ἐλυόμεθα (μεθα)
2. person fl. ἐλύεσθε (σθε)
3. person fl. ἐλύοντο (ντο)

Eksempel fra NT

καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ - Og de ble døpt av han i Jordan.

Matteus 3:6 (TR)

Aorist

Verb i aorist indikativ beskriver en hendelse som skjedde i fortiden. Den har ikke medium/passiv, men en egen form for medium og passiv. Det gjør det lettere å skille.
Verb danner en aoristform på en av to måter: 1. aorist og 2. aorist.
De som bruker 1. aorist forandrer ikke verbstammen, men legger på formativet "σα". De verb som bruker 2. aorist benytter samme endelser som imperfektum i aktiv og medium, men de forandrer stammen.
Et eksempel på en stammeforandring er verbet λεγω. Presens: λεγω (jeg sier), Aorist: εἶπον (jeg sa).
1. aorist 2. aorist
Aktiv
1. person ent. ἒλυσα ἒλαβον
2. person ent. ἔλυσας ἔλαβες
3. person ent. ἔλυσε(ν) ἔλαβε(ν)
1. person fl. ἐλύσαμεν ἐλάβομεν
2. person fl. ἐλύσατε ἐλάβετε
3. person fl. ἔλυσαν ἔλαβον
Medium
1. person ent. ἐλυσάμην ἐγενόμην
2. person ent. ἐλύσω ἐγένου
3. person ent. ἐλύσατο ἐγένετο
1. person fl. ἐλυσάμεθα ἐγενόμεθα
2. person fl. ἐλύσασθε ἐγένεσθε
3. person fl. ἐλύσαντο ἐγένοντο
Passiv
1. person ent. ἒλύθην ἒγράφην
2. person ent. ἔλύθης ἔγράφης
3. person ent. ἔλύθη ἔγράφη
1. person fl. ἐλύθημεν ἐγράφημεν
2. person fl. ἐλύθητε ἐγράφητε
3. person fl. ἔλύθησαν ἔγράφησαν

Eksempel fra NT

1. aorist aktiv:

ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου· - Han gjorde som Herrens engel bød ham.

Matteus 1:24 (TR)
1. aorist passiv:

καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν - Og klippene ble delt.

Matteus 27:51 (TR)

Futurum

Verb i futurum beskriver en hendelse i fremtiden. Den har en egen form i aktiv, medium og passiv. I aktiv og medium er endelsen helt lik i presens bortsett fra at det legges inn en σ før temavokalen. I passiv er endelsen helt lik 1. aorist passiv, bortsett fra at det legges inn en σ etter formativet θη.
Futurum
Aktiv
1. person ent. λύσω
2. person ent. λύσεις
3. person ent. λύσει
1. person fl. λύσομεν
2. person fl. λύσετε
3. person fl. λύσουσι(ν)
Medium
1. person ent. πορεύσομαι
2. person ent. πορεύσ
3. person ent. πορεύσεται
1. person fl. πορευσόμεθα
2. person fl. πορεύσεσθε
3. person fl. πορεύσονται
Passiv
1. passiv 2. passiv
1. person ent. λυθήσομαι ἀποσταλήσομαι
2. person ent. λυθήσ ἀποσταλήσ
3. person ent. λυθήσεται ἀποσταλήσεται
1. person fl. λυθησόμεθα ἀποσταλησόμεθα
2. person fl. λυθήσεσθε ἀποσταλήσεσθε
3. person fl. λυθήσονται ἀποσταλήσονται

Perfektum

Perfektum beskriver en hendelse som skjedde i fortiden, som er fullført og som har ringvirkninger i nåtiden.
Perfektum
Aktiv
1. person ent. λέλυκα
2. person ent. λέλυκας
3. person ent. λέλυκε(ν)
1. person fl. λελύκαμεν
2. person fl. λελύκατε
3. person fl. λελύκασι(ν)
Medium/passiv
1. person ent. λέλυμαι
2. person ent. λέλυσαι
3. person ent. λέλυται
1. person fl. λελύμεθα
2. person fl. λέλυσθε
3. person fl. λέλυνται


Konjunktiv

Konjunktiv (også kalt subjunktiv) beskriver ikke en faktisk hendelse, men beskriver noe som kan skje. Den uttrykker mulighet eller sannsynelighet. Eksempel på dette i Norsk er: "Jeg skulle ønske at vi kunne lære mer Gresk", eller: "Hvis jeg var flinkere, ville jeg øvd mer".

Oversikt over konjunktiv

Konjunktiv har ingen imperfektum-, perfektum- eller futurum-form. Den deles inn i presens og aorist.
Presens har to former: aktiv og medium. Aorist har tre former: aktiv, medium og passiv.

Kjennetegnet for konjunktiv er at den har en forlenget temavokal.
ο blir til ω
ε blir til η


Presens konjunktiv

Til høyre ligger presens indikativ for sammenliknign. Legg merke til forskjellen i den tematiske vokalen.

Presens konjunktiv Konjunktiv Sammenlikning med indikativ
Aktiv
1. person ent. λύω λύω
2. person ent. λύς λύεις
3. person ent. λύ λύει
1. person fl. λύωμεν λύομεν
2. person fl. λύητε λύετε
3. person fl. λύωσι(ν) λύουσι(ν)
Medium/passiv
1. person ent. λύωμαι λύομαι
2. person ent. λύ λύῃ
3. person ent. λύηται λύεται
1. person fl. λυώμεθα λυόμεθα
2. person fl. λύησθε λύεσθε
3. person fl. λύωνται λύονται

Aorist konjunktiv

2. aorist har identiske endelser med presens i aktiv og medium.

I likhet med 2. aorist indikativ er det i 2. aorist konjunktiv ordets stamme som forandrer seg. Verbet har som vanlig enten en 1. aorist form, eller en 2. aorist form. Derfor kan ikke λύω brukes som eksempelverb i 2. aorist.
I passiv er 2. aorist endelser identiske med 1.aorist bortsett fra at den mangler en θ.
I 1. aorist aktiv og medium vinner vi den typiske σ før endelsen til 1. aorist. Ser man en σ, bør varsellampen lyse at her er det en aorist på ferde.

Presens konjunktiv 1. aorist konjunktiv 2. aorist konjunktiv
Aktiv
1. person ent. λύσω λάβω
2. person ent. λύσς λάβς
3. person ent. λύσ λάβ
1. person fl. λύσωμεν λάβωμεν
2. person fl. λύσητε λάβητε
3. person fl. λύσωσι(ν) λάβωσι(ν)
Medium
1. person ent. λύσωμαι γένωμαι
2. person ent. λύσ γέν
3. person ent. λύσηται γένηται
1. person fl. λυσώμεθα γενώμεθα
2. person fl. λύσησθε γένησθε
3. person fl. λύσωνται γένωνται
Passiv
1. person ent. λυθ γραφ
2. person ent. λυθς γραφς
3. person ent. λύθ γραφ
1. person fl. λυθμεν γραφμεν
2. person fl. λύθτε γραφτε
3. person fl. λύθσι(ν) γραφσι(ν)


Imperativ

Imperativ i Gresk betyr det samme som imperativ i Norsk. Det er et verb som uttrykker en kommando eller et bud. I Gresk finner vi ikke bare imperativ i 2. person ("Du/dere hør!"), men også i 3. person ("Han/dere hør!").
Eksempel: ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. - den som har øre til å høre, -Han høre!

Oversikt over imperativ

Imperativ har i likhet med konjunktiv kun en presens og aorist form.

Verbformer imperativ

Alle samles i samme tabell for enklere sammenlikning. 2. person entall er som du ser ganske variabel mellom formene. Men resten følger følgende regle:

Du trenger ikke pugge. Lær deg denne reglen: τω, τε, τωσαν. σθω, σθε, σθωσαν,

Som vanlig er 2. aorist aktiv- og medium-endelser lik presens.
Aorist-formene har ikke augmentet ε. Husk: Det er bare indikativ-former som har augment.
Imperativ Presens 1. aorist 2. aorist
Aktiv
2. person ent. λῦε λῦσον λάβε
3. person ent. λυέτω λυσάτω λαβέτω
2. person fl. λύετε λύσατε λάβετε
3. person fl. λυέτωσαν λυσάτωσαν λαβέτωσαν
Medium/passiv
2. person ent. λύου λῦσαι γενοῦ
3. person ent. λυέσθω λυσάσθω γενέσθω
2. person fl. λύεσθε λύσασθε γένεσθε
3. person fl. λυέσθωσαν λυσάσθωσαν γενέσθωσαν
Passiv
2. person ent. λύθητι γράφητι
3. person ent. λυθήτω γραφήτω
2. person fl. λύθητε γράφητε
3. person fl. λυθήτωσαν γραφήτωσαν


Infinitiv

Infititiv på gresk oversettes på Norsk ved å sette infinitivsmerket "å" foran.
Gresk infinitiv er mer nyansert enn Norsk, og der Norsk ville brukt flere hjelpeord for å uttrykke f.eks "Å være spist", ville gresk uttrykt dette med ett ord: "ἐσθιεσθαι".

Oversikt over infinitiv

Infinitiv har presens-, aorist- og perfektumformer. Infinitiv bøyes ikke etter person, og hver form har derfor bare én.

Verbformer imperativ

Legg merke til at alle slutter på "αι", bortsett fra presens aktiv og 2. aorist aktiv.

Kun endelser Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv ειν σαι ειν κεναι
Medium εσθαι σασθαι εσθαι σθαι
Passiv εσθαι θηναι ηναι σθαι
Med verb
Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv λύειν λῦσαι λαβεῖν λελυκέναι
Medium λύεσθαι λύσασθαι λαβέσθαι λελύσθαι
Passiv λύεσθαι λυθῆναι γραφῆναι λελύσθαι
Oversettelse
Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv Å løse Å løse Å motta Å ha løst
Medium Å løse Å løse Å motta Å ha løst
Passiv Å være løst Å være løst Å være skrevet Å ha blitt løst


Partisipp

Partisipper er en svært viktig del av gresk. De er en slags blanding av verb og substantiv og bøyes i tempus og diatese (som verb), og kasus, kjønn og tall (som substantiv). Det er tre tempuser partisipp finnes i: presens, aorist og perfektum. Disse uttrykker ikke tid, men aspekt. Oversettelsen av et partisipp kan ofte være komplisert og krever gjerne flere norske ord for å oversette.

Oversikt over partisipp

Generelt benytter partisipper i aktiv morfemet ντ, mens de benytter μενο/μενη i medium. På grunn av at de bøyes som substantiver er det 24 former for hver. Det er ingen vits å pugge disse, da de følger samme mønstre som vi har fra substantiver. Hvis du lærer deg substantivendelsene godt vil du kunne disse. De formene som benytter ντ bøyes i 3. deklinasjon (3-1-3). Disse vil ha samme mønster som πας.
De formene som benytter μενο/μενη bøyes i 2. deklinasjon (2-1-2). Disse vil ha samme mønster som λογος.

Mange greskstudenter finner partisipp vanskelig. Det kommer gjerne av det intimiderende antallet former. Det behøver ikke være slik. Lær hovedforskjellene mellom formene, og du er godt på vei.

Glem ikke å bruke Grammatikkøveren Øvelse gjør mester!


Presens partisipp

Presens aktiv partisipp

Legg merke til at endelsene her er nøyaktig lik ειμι-partisipp.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. λύων λύουσα λῦον
Gen ent. λύοντος λυούσης λύοντος
Dat ent. λύοντι λυούσῃ λύοντι
Akk ent. λύοντα λύουσαν λῦον
Nom fl. λύοντες λύουσαι λύοντα
Gen fl. λυόντων λυουσῶν λυόντων
Dat fl. λύουσι(ν) λυούσαις λύουσι(ν)
Akk fl. λύοντας λυούσας λύοντα

Presens medium partisipp

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. λυόμενος λυομένη λυόμενον
Gen ent. λυομένου λυομένης λυομένου
Dat ent. λυομένῳ λυομένῃ λυομένῳ
Akk ent. λυόμενον λυομένην λυόμενον
Nom fl. λυόμενοι λυόμεναι λυόμενα
Gen fl. λυομένων λυομένων λυομένων
Dat fl. λυομένοις λυομέναις λυομένοις
Akk fl. λυομένους λυομένας λυόμενα

1. Aorist partisipp

Aorist partisipp har ingen augment.

1. Aorist aktiv partisipp

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. λύσας λύσασα λῦσαν
Gen ent. λύσαντος λυσάσης λύσαντος
Dat ent. λύσαντι λυσάσῃ λύσαντι
Akk ent. λύσαντα λύσασαν λῦσαν
Nom fl. λύσαντες λύσασαι λύσαντα
Gen fl. λυσάντων λυσασῶν λυσάντων
Dat fl. λύσασι(ν) λυσάσαις λύσασι(ν)
Akk fl. λύσαντας λυσάσας λύσαντα

1. Aorist medium partisipp

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον
Gen ent. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου
Dat ent. λυσαμένῳ λυσαμένῃ λυσαμένῳ
Akk ent. λυσαμενον λυσαμένην λυσάμενον
Nom fl. λυσάμενοι λυσάμεναι λυσάμενα
Gen fl. λυσαμένων λυσαμένων λυσαμένων
Dat fl. λυσαμένοις λυσαμέναις λυσαμένοις
Akk fl. λυσαμένους λυσαμένας λυσάμενα

1. Aorist passiv partisipp

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. λυθείς λυθεῖσα λυθέν
Gen ent. λυθέντος λυθείσης λυθέντος
Dat ent. λυθέντι λυθείσῃ λυθέντι
Akk ent. λυθέντα λυθεῖσαν λυθέν
Nom fl. λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα
Gen fl. λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων
Dat fl. λυθεῖσι(ν) λυθείσαις λυθεῖσι(ν)
Akk fl. λυθέντας λυθείσας λυθέντα

2. Aorist partisipp

2. Aorist aktiv partisipp

Legg merke til at endelsene her er nøyaktig lik ειμι-partisipp.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. βαλών βαλοῦσα βαλόν
Gen ent. βαλόντος βαλούσης βαλόντος
Dat ent. βαλόντι βαλούσῃ βαλόντι
Akk ent. βαλόντα βαλοῦσαν βαλόν
Nom fl. βαλόντες βαλοῦσαι βαλόντα
Gen fl. βαλόντων βαλόντων βαλόντων
Dat fl. βαλοῦσι(ν) βαλούσαις βαλοῦσι(ν)
Akk fl. βαλόντας βαλούσας βαλόντα

2. Aorist medium partisipp

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. βαλόμενος βαλομένη βαλόμενον
Gen ent. βαλομένου βαλομένης βαλομένου
Dat ent. βαλομένῳ βαλομένῃ βαλομένῳ
Akk ent. βαλόμενον βαλομένην βαλόμενον
Nom fl. βαλόμενοι βαλόμεναι βαλόμενα
Gen fl. βαλομένων βαλομένων βαλομένων
Dat fl. βαλομένοις βαλομέναις βαλομένοις
Akk fl. βαλομένους βαλομένας βαλόμενα

2. Aorist passiv partisipp

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. γραφείς γραφεῖσα γραφέν
Gen ent. γραφέντος γραφείσης γραφέντος
Dat ent. γραφέντι γραφείσῃ γραφέντι
Akk ent. γραφέντα γραφεῖσαν γραφέν
Nom fl. γραφέντες γραφεῖσαι γραφέντα
Gen fl. γραφέντων γραφεισῶν γραφέντων
Dat fl. γραφεῖσι(ν) γραφείσαις γραφεῖσι(ν)
Akk fl. γραφέντας γραφείσας γραφέντα

Perfektum partisipp

Som vanlig har perfektum reduplikasjon.

Perfektum aktiv partisipp

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. λελυκώς λελυκυῖα λελυκός
Gen ent. λελυκότος λελυκυίας λελυκότος
Dat ent. λελυκότι λελυκυίᾳ λελυκότι
Akk ent. λελυκότα λελυκυῖαν λελυκός
Nom fl. λελυκότες λελυκυῖαι λελυκότα
Gen fl. λελυκότων λελυκυιῶν λελυκότων
Dat fl. λελυκόσι(ν) λελυκυίαις λελυκόσι(ν)
Akk fl. λελυκότας λελυκυίας λελυκότα

Perfektum medium/passiv partisipp

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. λελυμένος λελυμένη λελυμένον
Gen ent. λελυμένου λελυμένης λελυμένου
Dat ent. λελυμένῳ λελυμένῃ λελυμένῳ
Akk ent. λελυμένον λελυμένην λελυμένον
Nom fl. λελυμένοι λελυμέναι λελυμένα
Gen fl. λελυμένων λελυμένων λελυμένων
Dat fl. λελυμένοις λελυμέναις λελυμένοις
Akk fl. λελυμένους λελυμένας λελυμένα


ἐιμί - Å være

Verbet for å være er kanskje det viktigste verbet i Gresk. Det er irregulært.

ἐιμί - Indikativ

I indikativ har ἐιμί tre former. Presens, imperfekt og futurum. Det er for å indikere "er", "var" og "vil komme til å bli".
# Presens (er) Imperfektum (var) Futurum (vil bli)
1. person ent. εἰμί ἤμην ἔσομαι
2. person ent. εἶ ἦς ἔσῃ
3. person ent. ἐστίν ἦν ἔσται
1. person fl. ἐσμέν ἦμεν / ἤμεθα ἐσόμεθα
2. person fl. ἐστέ ἦτε ἔσεσθε
3. person fl. εἰσίν ἦσαν ἔσονται

ἐιμί - Konjunktiv

I konjunktiv har ἐιμί kun en presens aktiv form.

Legg merke til at ἐιμί i konjunktiv er veldig lik endelsene i presens aktiv konjunktiv.

Presens aktiv
1. person ent.
2. person ent. ἦς
3. person ent.
1. person fl. ὦμεν
2. person fl. ἦτε
3. person fl. ὦσι(ν)

ἐιμί - Imperativ

I imperativ har ἐιμί også kun en presens aktiv form. Betydning: Vær!
Presens aktiv
2. person ent. ἴσθι
3. person ent. ἔστω
2. person fl. ἔστε
3. person fl. ἔστωσαν

ἐιμί - Infinitiv

ἐιμί i infinitiv betyr "å være". Den er simpelthen εἶναι.

ἐιμί - Partisipp

Legg merke til at ειμι-partisipp er nøyaktig lik endelsene til presens aktiv partisipp og 2. aorist aktiv partisipp.

Som partisipp bøyes ἐιμί på samme måte som presens aktiv partisipp.

Legg merke til at ἐιμί partisipp er lik endelsene til presens aktiv partisipper.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. ὤν οὖσα ὄν
Gen ent. ὄντος οὔσης ὄντος
Dat ent. ὄντι οὔσῃ ὄντι
Akk ent. ὄντα οὖσαν ὄν
Nom fl. ὄντες οὖσαι ὄντα
Gen fl. ὄντων οὐσῶν ὄντων
Dat fl. οὖσι(ν) οὔσαις οὖσι(ν)
Akk fl. ὄντας οὔσας ὄντα